Kurzy na klíč pro vás

kurz na klíč

Využijte nabídku kurzů šitých na míru! Vybraný vzdělávací program může být zajištěn přímo ve vaší organizaci. Sdělte nám předem, jaký problém potřebujete řešit, jaká je vaše cílová skupina, co má být ústředním tématem vzdělávání. Lektoři přijedou za vámi a přizpůsobí kurz vašim potřebám.

 

Kurz na klíč se vyplatí

Je finančně výhodnější, účastníci nemusí za školením dojíždět, všichni zaměstnanci dostanou ve stejný čas stejné informace.

Vyberte si z nabídky našich odborných témat a sdělte nám své představy o zaměření kurzu. Lektor přijede přímo do vaší organizace a zajistí proškolení dle vašich potřeb. Nyní je správný čas plánovat vzdělávání na letošní rok. Vzdělávejte se s námi.

 

Pro kolektivy zaměstnanců nabízíme mnoho zajímavých a přínosných témat. Pro příklad uvádíme několik vybraných:

GDPR v sociálních službách (úvod do problematiky)

Od května 2018 je platné obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR). Týká každého subjektu, který zpracovává osobní údaje. Přineslo výrazné změny v kultuře organizace, dává subjektům údajů mnohem větší práva, stanovuje přísnější požadavky správcům i zpracovatelům, uplatňuje vysoké sankce. Jaké změny ještě GDPR přinese a jak se dotýká poskytovatelů sociálních služeb? Kurz poskytuje základní znalosti potřebné pro pochopení nových požadavků pro ochranu dat a seznámí s praktickými přístupy při implementaci GDPR.

 

Vedení dokumentace o poskytované sociální službě

Kurz předává ucelené informace o vedené dokumentaci, informuje o standardu č. 6, jeho kritériích, o členění dokumentace a provázanosti vedené dokumentace se standardy kvality. Účastníci získají informace o pravidlech vedené dokumentace, budou seznámeni s dokumentací ve vztahu k jednání se zájemcem o službu, smlouvou o poskytování služby, dokumentací vztahující se k poskytování sociální služby a dokumentací k ukončení poskytované služby. Dojde na vymezení nejčastějších chyb při vedení dokumentace a ukázku příkladů dobré praxe.

 

Supervize a její přínos v sociálních službách

Supervize - neboli kvalifikovaná pomoc, podpora i vzájemná kontrola. Je považována za nástroj oživující a rozvíjející organizaci. Supervize je užitečná především v pomáhajících profesích, ve kterých hrozí syndrom vyhoření pomáhajících pracovníků. Kurz seznámí účastníky s významem a využitím v sociálních službách, funkcí supervize a jejími cíli, s významem supervizí v organizaci, supervizí jako prevencí syndromu vyhoření, s typy formami, metodami supervize.

 

Základy komunikace v týmu a týmové spolupráce

Kurz zahrnuje seznámení s pojmy týmová práce, tým, skupina, vytvoření týmu, komunikace v týmu, složky dobře fungující komunikace, role v týmu, týmová práce a spolupráce, zásady zlepšování vztahů v týmu, konflikty v týmu a jejich příčiny a řešení konfliktů. Je doplněn praktickými cvičeními a testy komunikačních dovedností, týmové spolupráce a týmových rolí.

 

Vybírat můžete z nabídky akreditovaných i neakreditovaných kurzů.

Ochotně vám poskytneme bližší informace a sestavíme pro vás kalkulaci nákladů.

 

Těšíme se na vaše dotazy a požadavky, tým bfz

 

P.S.

Můžete se také přihlásit na naše "otevřené" kurzy, které pro vás připravujeme v jednotlivých krajích a průběžně se snažíme rozšiřovat místa realizace.

Například v Jižních Čechách nabízíme kurzy hned ve třech městech - České Budějovice, Písek a Strakonice.