Odborný lektor kurzu se zaměřením na sociální bydlení

Do našeho týmu hledáme lektory se zaměřením na sociálního bydlení pro výuku kombinovaného akreditovaného vzdělávacího kurzu. Výuka bude prezenční/online formou.

Vyberte si vaše téma:

 1. Co to je sociální bydlení
 2. Sociální bydlení v institucionálním a legislativním kontextu
 3. Role obcí a dalších klíčových aktérů při plánování a poskytování sociálního bydlení
 4. Aktuální informace o právním rámci pro sociální pracovníky v oblasti bydlení.
 5. Praxe v dávkové podpoře bydlení a její kontextuální propojení s dalšími možnostmi podpory
 6. Používání metod a procesů sociální práce při podpoře klientů sociálního bydlení včetně základů krizové intervence
 7. Provázanost sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci klientů sociálního bydlení
 8. Specifika práce a komunikace s cílovými skupinami
 9. Nástroje a metody prevence ztráty bydlení
 10. Příklady dobré praxe v zajištění sociálního bydlení, sociální práce a sociálních služeb v sociálním bydlení v ČR a zahraničí
 11. Doprovodné služby a programy pro sociální bydlení
   

Nabídněte nám své zkušenosti, my vám nabídneme spolupráci na úrovni a zázemí stabilní vzdělávací organizace.

Náplň práce:

 • příprava prezenční/online formu výuky
 • školení prezenční/online části výuky
 • spolupráce s vedoucími středisek při realizaci kurzu
 • vedení a zajištění dokumentace spojené s výukou

Podmínky přijetí:

 • odborné znalosti -  vzdělávání v sociální oblasti a praxi v sociální oblasti ve vztahu k sociálnímu bydlení či s osobami bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení.
 • zkušenosti z oblastí sociální práce, ošetřovatelská péče, psychologické poradenství apod.
 • pedagogické zkušenosti výhodou

Nabízíme vám:

 • externí spolupráci
 • zázemí stabilní vzdělávací organizace
 • odpovídající ohodnocení
 • zaškolení
 • přizpůsobení času výuky

Písemné nabídky s uvedením témat či oborů, které můžete lektorovat spolu se strukturovaným  životopisem zasílejte, prosím, na e-mail: kristyna.krumphanzlova@bfz.cz