Kurzy: Celoživotní vzdělávání - akreditované

Akreditované zdělávání pracovníků v sociální oblasti. V kurzech od bfz najdete ucelený vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách, zahrnující jak akreditované rekvalifikační kurzy podle Zákona o sociálních službách, tak i kvalifikační kurzy a semináře k upevnění a doplnění odborné kvalifikace. Kurzy a další vzdělávání v sociální oblasti, sociálních pracovníků jsou pořádány v prezenční i distanční formě. Distanční forma (online) vždy naživo s přítomností lektora.
 

 

 

-

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
11.10.2022
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
10
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Komunikace s dítětem (úvod do problematiky)
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
2 termíny Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
12.10.2022
Čas
8:30
Místo
Karlovy Vary
Počet
10
Cena
1 490 Kč
Datum
3.11.2022
Čas
9:00
Místo
Plzeň
Počet
12
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Úvod do problematiky zvládání agrese
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
12.10.2022
Čas
8:30
Místo
České Budějovice
Počet
15
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
2 termíny Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
5.10.2022
Čas
8:30
Místo
Plzeň
Počet
11
Cena
1 490 Kč
Datum
13.10.2022
Čas
8:30
Místo
Most
Počet
10
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Vedení náročných rozhovorů - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
14.10.2022
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
10
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Základy sociální práce se zadluženými klienty - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
18.10.2022
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
13
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Úvod do problematiky bezdomovectví - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
18.10.2022
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
13
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
2 termíny Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
18.10.2022
Čas
9:00
Místo
Online
Počet
19
Cena
1 490 Kč
Datum
20.12.2022
Čas
8:30
Místo
Most
Počet
17
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Nácvik komunikace se specifickými typy klientů - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
3 termíny Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
21.10.2022
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
14
Cena
1 490 Kč
Datum
14.11.2022
Čas
9:00
Místo
Online
Počet
18
Cena
1 490 Kč
Datum
9.12.2022
Čas
9:00
Místo
Online
Počet
20
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Dluhové poradenství - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
21.10.2022
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
15
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu