Kurzy: Celoživotní vzdělávání - akreditované

Akreditované zdělávání pracovníků v sociální oblasti. V kurzech od bfz najdete ucelený vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách, zahrnující jak akreditované rekvalifikační kurzy podle Zákona o sociálních službách, tak i kvalifikační kurzy a semináře k upevnění a doplnění odborné kvalifikace. Kurzy a další vzdělávání v sociální oblasti, sociálních pracovníků jsou pořádány v prezenční i distanční formě. Distanční forma (online) vždy naživo s přítomností lektora.
 

 

 

-

Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
2 termíny Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
27.6.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
13
Cena
1 490 Kč
Datum
14.7.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
9
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Výživa a hydratace seniorů (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
29.6.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
Obsazeno
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Řešení konfliktů a vyjednávání - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
11.7.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
10
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Sebepoškozování - úvod do problematiky - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
18.7.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
3
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Úvod do péče o uživatele s Alzheimerovou chorobou - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
20.7.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
6
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Základy sociální práce se zadluženými klienty - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
8.8.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
6
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Komunikace s dítětem (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
16.8.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
8
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
25.8.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
9
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu
Využití asertivity při jednání s klientem (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
1 termín Rozsah: 8 hod.
Datum Čas Místo Počet Cena
Datum
30.8.2023
Čas
8:30
Místo
Online
Počet
7
Cena
1 490 Kč
Detail kurzu