bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Acs Holakovská Lenka Ing. DiS.

Acs Holakovská Lenka Ing. DiS.

Odborné vzdělání:

Česká zemědělská univerzita v Praze – Veřejná správa a regionální rozvoj; Hospodářská politika a správa; titul Ing.

Univerzita J. A. Komenského Praha – Specializace v pedagogice, obor Vzdělávání dospělých; titul Bc.

SŠ sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. – Personální práce; titul DiS.

Akreditované kurzy:

Zdravotní a právní minimum pro pracovníky nízkoprahových center

Sociální práce a praxe

Krizová intervence

Řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

Úvod do sociální práce v terénu

Ochrana práv klientů sociálních služeb

Kurzy a témata lektora:

Specifika práce s drogově závislými klienty

Profesní zkušenosti:

Sociální pracovník, vedoucí pracovník

Terénní sociální pracovník v drogových službách

Sociální pracovnice v pečovatelské službě