bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Brníková Daniela Mgr.

Brníková Daniela Mgr.

 

Odborné vzdělání:

Univerzita Jana Ámose Komenského – Andragogika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Specializace v pedagogice

 

Oblast lektorování:

Problematika sociálně vyloučených dětí, týrání a zneužívání dětí, sociálně-patologické jevy dětí a mládeže. Zvládání náročných situací v sociální práci.

 

Kurzy a témata lektora:

Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání, Úvod do problematiky týrání a zneužívání dětí, Úvod do problematiky sociálně patologických jevů se zaměřením na děti.

 

Profesní zkušenosti:

Vychovatelka, Sociální pracovnice, kurátor pro děti a mládež, Ředitelka Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek

 

Reference:

Magistrát města Teplice

Fond ohrožených dětí