Haisová Jaroslava Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Další vzdělávání pedagogických pracovníků Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované Neakreditované kurzy

Odborné vzdělání:

 • Kvalifikační kurz Etická výchova, Pedagogické centrum Brno
 • Postgraduální studium: Výchova k rodičovství na FF UK v Praze
 • Pedagogická fakulta v Č. Budějovicích, učitelství 2. stupeň ZŠ, aprobace matematika -  základy techniky

Kromě odborného vzdělání jsem prošla mnoha dalšími kurzy zaměřenými na měkké dovednosti, na osobnostní a morální rozvoj jedince, předcházení a řešení konfliktů včetně mediace, utváření a vedení týmu, poradenské přístupy při práci s jedincem, sociální skupinou a rodinou.

Pracovní praxe:

 • klíčová sociální pracovnice a lektorka v Centru podpory pěstounských rodin, PREVENT99
 • lektorka vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostní, sociální a etické výchovy, podpora pedagoga formou individuálních a skupinových supervizí, odborných konzultací a koučování (v různých projektech)
 • lektorka motivačních kurzů a poradce pro nezaměstnané, Vzdělávací akademie bfz, Cheb
 • vzdělávání manažerů, obchodníků, sociálních pracovníků, rodičů a dalších cílových skupin, (OSVČ)
 • hodnotitelka projektů financovaných z ESF
 • lektorka probačního programu „Právo pro každý den“, Partners Czech Praha
 • lektorka kvalifikačního kurzu Etická výchova pro pedagogy základních a středních škol a dalších odborných kurzů pro pedagogy, Etické fórum ČR, Praha
 • okresní metodička prevence rizikového chování, Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice
 • práce na Lince důvěry, Příbram
 • učitelka na 2. stupni ZŠ (praxe 18 let)

Lektorované kurzy: Komunikace, Motivace, Konflikt a vyjednávání, Asertivita, Etika, Výchova, Psychohygiena, Formativní hodnocení, Sebeúcta, Důstojnost lidské osoby, Spolupráce, Empatie, Prosociální chování ad.

Všechny popsané oblasti lektoruji s ohledem na specifické požadavky cílové skupiny tak, aby obsah a cíl kurzu reflektoval potřeby účastníků.

Vyučované kurzy

23.9.2021
České Budějovice
8:30
Vedení náročných rozhovorů
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
3 Rozsah 8 hod.
1 480 Kč
Více o kurzu
30.9.2021
České Budějovice
8:30
Prevence syndromu vyhoření
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
7 Rozsah 8 hod.
1 480 Kč
Více o kurzu
7.10.2021
Strakonice
8:30
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
9 Rozsah 8 hod.
1 480 Kč
Více o kurzu
21.10.2021
České Budějovice
8:30
Úvod do problematiky psychohygieny
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
14 Rozsah 8 hod.
1 480 Kč
Více o kurzu
4.11.2021
Písek
8:30
Využití asertivity při jednání s klientem
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
15 Rozsah 8 hod.
1 480 Kč
Více o kurzu
18.11.2021
České Budějovice
8:30
Řešení konfliktů a vyjednávání
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
15 Rozsah 8 hod.
1 480 Kč
Více o kurzu
2.12.2021
Písek
8:30
Emoce, jak na ně a práce s vlastní energií
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
11 Rozsah 8 hod.
1 560 Kč
Více o kurzu