bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Haisová Jaroslava Mgr.

Haisová Jaroslava Mgr.

Odborné vzdělání:

2004   Kvalifikační kurz Etická výchova, Pedagogické centrum Brno

1999   Postgraduální studium: Výchova k rodičovství na FF UK v Praze

1980    Pedagogická fakulta v Č. Budějovicích, učitelství 2. stupeň ZŠ, aprobace matematika –  základy techniky

Kromě odborného vzdělání jsem prošla mnoha dalšími kurzy zaměřenými na měkké dovednosti, na osobnostní a morální rozvoj jedince, předcházení a řešení konfliktů včetně mediace, utváření a vedení týmu, poradenské přístupy při práci s jedincem, sociální skupinou a rodinou.

Pracovní praxe:

  • klíčová sociální pracovnice a lektorka v Centru podpory pěstounských rodin, PREVENT99
  • lektorka vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostní, sociální a etické výchovy, podpora pedagoga formou individuálních a skupinových supervizí, odborných konzultací a koučování (v různých projektech)
  • lektorka motivačních kurzů a poradce pro nezaměstnané, Vzdělávací akademie bfz, Cheb
  • vzdělávání manažerů, obchodníků, sociálních pracovníků, rodičů a dalších cílových skupin, (OSVČ)
  • hodnotitelka projektů financovaných z ESF
  • lektorka probačního programu „Právo pro každý den“, Partners Czech Praha
  • lektorka kvalifikačního kurzu Etická výchova pro pedagogy základních a středních škol a dalších odborných kurzů pro pedagogy, Etické fórum ČR, Praha
  • okresní metodička prevence rizikového chování, Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice
  • práce na Lince důvěry, Příbram
  • učitelka na 2. stupni ZŠ (praxe 18 let)

Lektorované kurzy: Komunikace, Motivace, Konflikt a vyjednávání, Asertivita, Etika, Výchova, Psychohygiena, Formativní hodnocení, Sebeúcta, Důstojnost lidské osoby, Spolupráce, Empatie, Prosociální chování ad.

Všechny popsané oblasti lektoruji s ohledem na specifické požadavky cílové skupiny tak, aby obsah a cíl kurzu reflektoval potřeby účastníků.