Hraběová Ludmila Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Rekvalifikace Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované Sociální služby