bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Kvalifikační kurzy - rekvalifikace > Hromádková Ditta Mgr.

Hromádková Ditta Mgr.

Odborné vzdělání:

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, studijní obor Ošetřovatelský management

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, Pomaturitní specializační vzdělávání v úseku ošetřovatelská péče o dospělé

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, Příprava ve speciálním úseku práce v domácí péči

Kvalifikační kurzy: Sociální pracovník, Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných

 

Oblast lektorování: Somatologie, Ošetřovatelství, Etika sociální práce, Metody sociální práce, Kvalita sociální práce, Sociální služby, Zdravověda

 

Kurzy a témata lektora:

Demence a autobiografie uživatele sociálních služeb, Manipulace s imobilním klientem, Personální řízení, Personální standardy kvality, Prevence bolestí zad pro pracovníky v přímé péči, Proaktivní zvládání stresu, Psychohygiena (úvod do problematiky), Řešení nestandardních situací v pečovatelské službě; Sociální poradenství, Specifika komunikace se seniory, Supervize, Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě, Úvod do problematiky pádů seniorů, Úvod do problematiky psychohygieny, Vedení dokumentace o poskytované sociální službě, Základy péče o nemocné – výživa, hydratace, hygiena a ošetřování pokožky, Základy první pomoci při výkonu sociálních služeb, Zvládání agrese

 

Profesní zkušenosti:

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina – zdravotní sestra Home care

Město Bílina – vedoucí Pečovatelské služby

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. – ředitelka