bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Jaďuď Peter Ing.

Jaďuď Peter Ing.

 

Odborné vzdělání: Technická univerzita, specializace ekonomie, organizace a řízení

 

Oblast lektorování:

ekonomie, management, osobnostní rozvoj, zvládání stresu, timemanagement, finanční gramotnost

 

Kurzy a témata lektora:

Strategické řízení, Strategické plánování, Organizační řízení, Zvládání stresu, Týmová práce a řešení konfliktů v týmech, Vyjednávání, Komunikace (verbální, neverbální), analýzy (SWOT., PESTLE, hodnotové a další), Finanční gramotnost, Podniková ekonomie, Optimalizace personálních činností, Vedení náročných rozhovorů, Osobnostní rozvoj vč. metodiky, ad.

 

Profesní zkušenosti:

Od roku 1983 působil na různých stupních řízení v oblasti firemní ekonomie. Více než jedenáctiletá praxe v bankovním sektoru, z toho 8 let ve funkci ředitele , generálního ředitele a předsedy představenstva banky. Lektor s téměř 30 letou praxi a cca 6000 přednáškových hodin. Osobní poradce v oblasti osobního rozvoje, zvládání stresu a time managementu. Výrazné praktické zkušenosti v oblasti vedení firmy, zakládání, prodeje a firemní fuze z pohledu organizace, ekonomie, personálního managementu a firemní legislativy. Praxe v nákladové optimalizaci s využitím moderních nástrojů včetně diverzity managementu. Specialista na finanční gramotnost (nejenom) pro učitele  základních a středních škol. Odborník v oblasti komunikace ( s důrazem na neverbální), vyjednávání a manipulaci. Ekonomický publicista, autor mnoha studijních materiálů a publikací osobního rozvoje. Autor beletrie.