bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Kočí Renata Mgr.

Kočí Renata Mgr.

 

Odborné vzdělání:

VŠPdg. Hradec Králové – obor sociální práce, titul Mgr.

VŠPdg. Hradec Králové – obor sociální práce, titul Bc.

Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče č. 517502012

 

Akreditované kurzy:

Metodik zavádění standardů kvality v organizaci

Inspekce kvality SS

Transformace pobytových sociálních služeb

PR a fundraising

Řízení neziskové organizace

Zpracování projektů

Supervize

Diagnostika autismu

Práva osob s mentálním postižením

Ochrana práv seniorů v instituci

Individuální plánování

Akademie sociálního podnikání

Správní právo

Praktické postupy podle zákonů a kontrole a finanční kontrole

 

 

Oblast lektorování:

etika, komunikační dovednosti, sociální práce a sociální služby, inspekce v sociálních službách, management a řízení lidí, ochrana práv

 

Kurzy a témata lektora:

Právo, povinnost a odpovědnost v sociálních službách, Timemanagement, Individuální plánování s uživatelem sociální služby (úvod do problematiky), Personální řízení (úvod do problematiky), Personální standardy kvality sociálních služeb, Právo na přiměřené riziko, Prevence syndromu vyhoření (úvod do problematiky), Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě (úvod do problematiky), Úvod do etiky, Úvod do ochrany práv uživatele, Vedení dokumentace o poskytované sociální službě (úvod do problematiky), Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce, Základy práce s přirozeným rizikem, Příprava poskytovatele na inspekci poskytování soc. služeb, Sociálně právní minimum

 

 

Profesní zkušenosti:

Auditor kvality sociálních služeb, metodická podpora poskytovatelů

Inspektorka kvality sociálních služeb

Externí lektorka odborné přípravy sociálních asistentů, externí vyučující sociální práce

Manažerka sociálních služeb; koordinace procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb; řízení procesu transformace pobytových sociálních služeb; metodika v oblastech poskytování služeb individuálního plánování a personálního managementu; PR a fundraising; řízení procesů tvorby projektů a spolupráce s dalšími organizacemi

Sociální kurátorka; kontrolní a metodická činnost na úseku dávek sociální péče