bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Koutná Irena Mgr.

Koutná Irena Mgr.

 

Odborné vzdělání: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta

Oblast lektorování: zdravotní oblast kurzů

 

Kurzy a témata lektora:

– Sociální pracovník, Pracovník v sociálních službách

– Manipulace s imobilním klientem, Práce s klientem s poruchou hybnosti, Výživa a hydratace seniorů, Základy péče o seniory – výživa, hydratace, hygiena a ošetřování pokožky, Úvod do problematiky syndromu vyhoření, Základy první pomoci při výkonu sociální práce, Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce, Základy první pomoci, Specifika domácí péče, Doprovázení umírajících, Základní informace o bazální stimulaci, Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři, Rozvoj pečovatelských dovedností

Profesní zkušenosti: zdravotní sestra

Reference: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., MARLIN, s.r.o.