Kumperová Helena, Mgr. Ph.D.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Firemní vzdělávání Kurzy pro širokou veřejnost

Odborné vzdělání:

 • UJAK Praha – poradenství a diagnostika, psychopedie, tyflopedie, logopedie, somatopedie
 • UK Praha autismus
 • DSW Wroclav – doktorandské studium pedagogiky

Praxe:

 • Učitelka zdravotnické školy Karlovy Vary – psychologie, pedagogika, odborné předměty oboru zdravotní laborant
 • Speciální pedagog – diagnostik, terapeut – Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary
 • Učitelka – ZČU Plzeň – odborné předměty pro zdravotnické pracovníky
 • Soukromá praxe – poradenství a diagnostika – vývojová úskalí u dětí v předškolním i školním věku, obtíže ve školní adaptaci, adolescentní změny, logopedie, poruchy autistického spektra, pracovní diagnostika, ergoterapie
 • Supervizor, sociální psycholog – Seniorenzenter Phoenix, Vohburg, SRN
 • Dolnoslezská vysoká škola, Wroclav – učitelka – tyflopedie, logopedie 
 • Národní ústav pro vzdělávání, Praha  – výzkumný pracovník (badatel)
 • Lektorka, poradenství osobního rozvoje, terapeut, logoped, diagnostik, učitel, supervizor, kouč

Oblasti lektorování:

 • Pedagogicko-psychologická  diagnostika
 • Logopedie – publikace, vzdělávání, diagnostika
 • Speciálně pedagogické disciplíny – logopedie, tyflopedie, psychopedie, poruchy autistického spektra, somatopedie
 • Komunikační dovednosti – komunikace, asertivita, vedení rozhovoru, videotrénink interakce
 • Vývojová psychologie
 • Poruchy chování, agresivita
 • Inkluzivní pedagogika včetně legislativních změn
 • Osobnostní a sociální rozvoj

 

Osobní motto: „Za sepisování dlouhých nákupních seznamů se Pulitzerova cena za literaturu neuděluje."
(Autor neznámý)

Vyučované kurzy

19.6.2023
Liberec
8:30
Základní informace o bazální stimulaci
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
8 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu