bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Kumperová Helena, Mgr.

Kumperová Helena, Mgr.

Vzdělání

• UJAK Praha – poradenství a diagnostika, psychopedie, tyflopedie, logopedie, somatopedie
• UK Praha autismus
• DSW Wroclav – doktorandské studium pedagogiky

Praxe

• Učitelka zdravotnické školy Karlovy Vary – psychologie, pedagogika, odborné předměty na oboru zdravotní laborant
• Speciální pedagog – diagnostik, terapeut – Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary
• Učitelka – ZČU Plzeň – odborné předměty pro zdravotnické pracovníky
• Soukromá praxe – poradenství a diagnostika – vývojová úskalí u dětí v předškolním i školním věku, obtíže ve školní adaptaci, adolescentní změny, logopedie, poruchy autistického spektra, pracovní diagnostika, ergoterapie
• Supervizor, sociální psycholog – Seniorenzenter Phoenix, Vohburg, SRN
• Dolnoslezská vysoká škola, Wroclav – učitelka – tyflopedie, logopedie
• Národní ústav pro vzdělávání, Praha  – výzkumný pracovník (badatel)
• Lektorka, poradenství osobního rozvoje, terapeut, logoped, diagnostik, učitel, supervizor, kouč

Zaměření

• Pedagogicko-psychologická  diagnostika
• Logopedie – publikace, vzdělávání, diagnostika
• Speciálně pedagogické disciplíny – logopedie, tyflopedie, psychopedie, poruchy autistického spektra, somatopedie
• Komunikační dovednosti – komunikace, asertivita, vedení rozhovoru, videotrénink interakce
• Vývojová psychologie
• Poruchy chování, agresivita
• Inkluzivní pedagogika včetně legislativních změn
• Osobnostní a sociální rozvoj

Osobní motto: „Za sepisování dlouhých nákupních seznamů se Pulitzerova cena za literaturu neuděluje.”
(Autor neznámý)