bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Makovcová Lenka Mgr., DiS.

Makovcová Lenka Mgr., DiS.

 

Odborné vzdělání:

VZŠ J. E. Purkyně, Most – Diplomovaný ergoterapeut – DiS.

3.lékařská fakulta, Univerzita Karlova, program Ošetřovatelství, obor Zdravotní vědy – Bc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, program Pedagogika, obor Andragogika a řízení  lidských zdrojů – Mgr.

 

Oblast lektorování: zdravotní oblast kurzů, ergoterapie

 

 

Kurzy a témata lektora:

Pracovník v sociálních službách

Manipulace s imobilním klientem, Práce s klientem s poruchou hybnosti, Výživa a hydratace seniorů, Základy péče o seniory – výživa, hydratace, hygiena a ošetřování pokožky, Úvod do problematiky syndromu vyhoření, Základy první pomoci při výkonu sociální práce, Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce, Základy první pomoci, Specifika domácí péče, Doprovázení umírajících, Základní informace o bazální stimulaci, Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři, Rozvoj pečovatelských dovedností

 

Profesní zkušenosti: Ergoterapeut v geriatrii, Ergoterapeut u klientů s mentálním a kombinovaných postižením; Manažer domova pro seniory; Manažer příspěvkové organizace provozující sociální služby; Externí vyučující VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Lektorská činnost od roku 2008

 

Reference:

MSSS v Mostě p.o.

bfz vzdělávací akademie o.p.s.

Další vzdělávání dospělých s.r.o.

RiC Most

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most