bfz e-shop > Kurzy pro širokou veřejnost > Berkyová Monika Mgr. et Bc.

Berkyová Monika Mgr. et Bc.

2016                         Andragogika, Mgr. – Univerzita J. A. Komenského

2010-2014              Speciální pedagogika, Bc. – Univerzita J.A. Komenského

2005- 2007             Sociální práce – ZČU (4 semestry)- obor Sociální práce

1991-1996              SOŠ – obchodní a manažerská škola

 

Dosavadní praxe:

prosinec 2018            Grafia s.r.o.  – Poradenský program Práce má smysl

září 2016                      Romodrom o.p.s. – vedoucí Plzeňské pobočky, koordinátor, konzultace a

poradenství v oblastí profesního poradenství, pracovněprávního poradenství a

finanční gramotnosti, dluhová problematika, osobnostně sociální rozvoj,

motivační a komunikační dovednosti

červen – září 2016      MPSV Praha – Lokální síťař 2015 -2016

Úřad vlády ČR              Lokální konzultant, projekt manažer koordinace lokálních partnerství ASZ ve

městech nebo obcích, komunikace s partnery, poradenství v oblasti tvorby a

implementace místních politik a projektů zaměřených na integraci obyvatel

sociálně vyloučených lokalit

2015 až dosud           Alternativní poradna – poradenská činnost, sociální a multikulturní

problematika, osobnostní a pracovně právní poradenství, finanční gramotnost,

profesní poradenství, mezilidské vztahy a spolupráce na projektech např.

Důstojné stáří

2015                             West art medica s.r.o – poradenská činnost, kaučing, osobnostně sociální rozvoj,

profesní poradenství, finanční gramotnost, pracovně právní poradenství

2011-2013                    ZŠ a ZŠS Tachov – vychovatelka a učitelka ve speciální škole

2010                              Nový Domov Jurášek – soc.pracovník

2004-2008                   Nezisková organizace SRNM PK- soc. pracovník

1999-2003                    OkÚ Tachov-soc. pracovník, poradce pro národnostní menšiny, osobnostně

sociální rozvoj, profesní poradenství, finanční gramotnost,