Kržová Jaroslava, Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Celoživotní vzdělávání - akreditované

Odborné vzdělání: 

 • SVOŠ Kladno – obor sociální práce
 • Bakalářské studium na UJAK Praha  - obor Řízení lidských zdrojů
 • Magisterské studium na PVŠPS – sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Zkoušky z odborné způsobilosti pro výkon opatrovnictví
 • Osvědčení o absolvování výcviku v Krizové intervenci
 • Osvědčení o absolvování Kouč
 • Osvědčení o abslovování výcviku Mediátor - pomoc při řešení sporů mimo soudní cestou

 

Praxe:

V současné době pracuji na psychiatrické klinice RECOVERY CLINIC a.s. v Karlových Varech na pozici sociální pracovník při psychiatrické ambulanci.

Dříve jsem působila na pozici veřejný opatrovník a sociální pracovnice. Zaměřuji se na problematice výkonu opatrovnictví. Ve své praxi pracuji s různými cílovými skupinami, typu psychiatričtí klienti, klienti se závislostmi, senioři, zdravotně postižení, osoby sociálně vyloučené.  Poskytuji poradenství v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením. Poradenství v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou nemocí.

 

Oblast lektorování: 

 • Poradenství v oblasti výkonu opatrovnictví
 • Domácí násilí
 • Péče o osoby s Alzheimerovou nemocí
 • Poradenství v oblasti dávek pro zdravotně postižený
 • Poradenství v péče  a jednání s psychiatrickou osobou
 • Poskytuji socioterapii poskytují vhled do nemoci

 

Zajímavosti:  Mimo praxi se zajímám o hipoterapii a zooterapii.

Vyučované kurzy

13.4.2023
Liberec
8:30
Úvod do problematiky sociálně patologických jevů
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
8 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
20.4.2023
Karlovy Vary
8:30
Úvod do problematiky domácího násilí
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
23.5.2023
Most
9:00
Úvod do problematiky bezdomovectví
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
9 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
8.6.2023
Liberec
8:30
Sociální šetření (úvod do problematiky)
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
9 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
15.6.2023
České Budějovice
8:30
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
7 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
18.7.2023
Karlovy Vary
8:30
Sebepoškozování - úvod do problematiky - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
8 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
20.7.2023
Most
8:30
Úvod do péče o uživatele s Alzheimerovou chorobou - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
8 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu