Mureşan (Priehodová) Hana Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Rekvalifikace Kvalifikační kurzy - rekvalifikace Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované Sociální služby

Odborné vzdělání:

  • Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, studijní obor Sociální práce

 

Profesní zkušenosti:

  • Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. - sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
  • Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. - sociální pracovnice, vedoucí sociálního úseku; člen koordinační skupiny pro duševně nemocné v Ústí n/L.
  • Farní charita Litoměřice - sociální pracovnice, vedoucí pečovatelské služby a DPS; člen celostátního kolegia pro seniory Charity ČR; aktivizační pracovnice

 

Oblast lektorování:

Sociálně právní minimum, standardy, individuální plánování, právo na přiměřené riziko

 

Kurzy a témata lektora:

Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb, Individuální plánování s klientem, Právo na přiměření riziko uživatele sociální služby, Provozní standardy kvality sociálních služeb, Úvod do ochrany práv uživatele, Úvod do problematiky týrání a zneužívání, Základy práce s přirozeným rizikem, Základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb

Vyučované kurzy

10.8.2021
Most
8:30
Základy koučování pro pracovníky (nejen) v pomáhajících profesích
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
14 Rozsah 16 hod.
2 120 Kč
Více o kurzu
14.9.2021
Plzeň
8:30
Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
2 Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu
21.9.2021
Most
8:30
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
20 Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu
30.9.2021
Karlovy Vary
8:30
Individuální plánování s uživatelem sociální služby
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
9 Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu
5.10.2021
Karlovy Vary
8:30
14.10.2021
Liberec
8:30
Specifika práce s romskou rodinou
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
13 Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu
19.10.2021
Most
8:30
Sociální šetření (Úvod do problematiky)
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
16 Rozsah 8 hod.
1 250 Kč
Více o kurzu
9.11.2021
Teplice
8:30
Základy sociální práce se zadluženými klienty
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Obsazeno Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu
15.11.2021
Karlovy Vary
8:30
Základy koučování pro pracovníky (nejen) v pomáhajících profesích
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 16 hod.
2 120 Kč
Více o kurzu
18.11.2021
Plzeň
8:30
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
12 Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu
23.11.2021
8:30
Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
24 Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu
2.12.2021
Česká Lípa
8:30
Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
15 Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu
7.12.2021
Most
8:30
16.12.2021
Plzeň
8:30
Individuální plánování s uživatelem sociální služby
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
15 Rozsah 8 hod.
1 280 Kč
Více o kurzu