Mureşan (Priehodová) Hana Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Rekvalifikace Kvalifikační kurzy - rekvalifikace Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované Sociální služby

Odborné vzdělání:

  • Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, studijní obor Sociální práce

 

Profesní zkušenosti:

  • Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. - sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
  • Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. - sociální pracovnice, vedoucí sociálního úseku; člen koordinační skupiny pro duševně nemocné v Ústí n/L.
  • Farní charita Litoměřice - sociální pracovnice, vedoucí pečovatelské služby a DPS; člen celostátního kolegia pro seniory Charity ČR; aktivizační pracovnice

 

Oblast lektorování:

Sociálně právní minimum, standardy, individuální plánování, právo na přiměřené riziko

 

Kurzy a témata lektora:

Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb, Individuální plánování s klientem, Právo na přiměření riziko uživatele sociální služby, Provozní standardy kvality sociálních služeb, Úvod do ochrany práv uživatele, Úvod do problematiky týrání a zneužívání, Základy práce s přirozeným rizikem, Základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb

Vyučované kurzy

27.9.2022
Most
8:30
Řešení nestandardních situací při poskytování terénní pečovatelské služby
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
13 Rozsah 8 hod.
1 400 Kč
1 120 Kč
Více o kurzu
18.10.2022
Most
8:30
Základy sociální práce se zadluženými klienty - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
13 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
21.10.2022
Plzeň
8:30
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
19 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
1.11.2022
Plzeň
8:30
Úvod do etiky sociální práce - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
18 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
4.11.2022
Most
8:30
Specifika práce s romskou rodinou - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
15 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
15.11.2022
Karlovy Vary
8:30
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
16 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
22.11.2022
Teplice
8:30
Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
29.11.2022
Plzeň
8:30
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
16 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
6.12.2022
Most
8:30
Specifika práce s romskou rodinou
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
9.12.2022
Plzeň
8:30
Individuální plánování s uživatelem sociální služby - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
19 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
13.12.2022
Liberec
8:30
Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
13 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
20.12.2022
Most
8:30
Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
17 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu