bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Kvalifikační kurzy - rekvalifikace > Mureşan (Priehodová) Hana Mgr.

Mureşan (Priehodová) Hana Mgr.

Odborné vzdělání:

Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, studijní obor Sociální práce

(2015 titul Mgr.; 2011 titul Bc.)

Oblast lektorování:

Sociálně právní minimum, standardy, individuální plánování, právo na přiměřené riziko

Kurzy a témata lektora:

Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb, Individuální plánování s klientem, Právo na přiměření riziko uživatele sociální služby, Provozní standardy kvality sociálních služeb, Úvod do ochrany práv uživatele, Úvod do problematiky týrání a zneužívání, Základy práce s přirozeným rizikem, Základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb

Profesní zkušenosti:

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. – sociální pracovnice ve službě Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. – sociální pracovnice, vedoucí sociálního úseku; člen koordinační skupiny pro duševně nemocné v Ústí n/L.

Farní charita Litoměřice – sociální pracovnice, vedoucí pečovatelské služby a DPS; člen celostátního kolegia pro seniory Charity ČR; aktivizační pracovnice