Ohemová Alena Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Rekvalifikace Kvalifikační kurzy - rekvalifikace Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované Sociální služby

Odborné vzdělání:

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická – Sociální politika, sociální práce
 • Univerzita Karlova Praha – Filosofická fakulta – Pedagogika-psychologie (studium nedokončeno)

 

Profesní zkušenosti:

 • Supervizor v pomáhajících profesích
 • Externí lektor vzdělávání dospělých
 • Psychoterapeutické a socioterapeutické služby
 • Poradce pro nezaměstnané
 • Vedoucí pracovník vzdělávání dospělých a vzdělávání zaměstnanců
 • Vedoucí mimoučební výchovy a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

 

Akreditované kurzy:

 • Kurz supervize v pomáhajících profesích
 • Systemický výcvik
 • Dobrovolnická sociální práce
 • Socioterapeutický výcvik a Psychoterapeutický výcvik
 • Poradenství pro nezaměstnané
 • Odborný pracovník pro marketing

 

Kurzy a témata lektora:

Asertivní jednání a sebeprosazení, Etika v sociálních službách, Individuální plány péče, Komunikace a vedení rozhovorů v sociální práci, Kvalita v sociálních službách, Motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách, Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, Práce s motivací uživatelů sociálních služeb, Prevence syndromu vyhoření, Psychohygiena a relaxace v pomáhajících profesích, Předcházení závislosti uživatele služeb na službě, Proaktivní zvládání stresu, Řešení konfliktů a vyjednávání, Sebezkušenostní výcvik, Supervize a její přínos v sociální práci, Úvod do problematiky týrání a zneužívání osob, Vedení náročných rozhovorů, Výcvik sociálních dovedností, Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce, Základy práce s přirozeným rizikem, Zátěžové situace, Zvládání agrese

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 

Vyučované kurzy

31.3.2023
Plzeň
8:30
Úvod do problematiky domácího násilí - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
5 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
12.4.2023
Karlovy Vary
8:30
Emoce, jak na ně a práce s vlastní energií - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
19.4.2023
Most
8:30
Úvod do péče o osoby s úzkostnými, depresivními a panickými stavy - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
7 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
10.5.2023
Karlovy Vary
8:30
Úvod do problematiky týrání a zneužívání - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
19.5.2023
Plzeň
8:30
Supervize a její přínos v sociálních službách (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
14 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
26.5.2023
České Budějovice
8:30
Prevence syndromu vyhoření - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
13 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
3.6.2023
Most
8:30
Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
3.6.2023
Most
8:30
Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání - online sobota
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
8.6.2023
Karlovy Vary
8:30
Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
4 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
14.6.2023
Plzeň
8:30
Úvod do problematiky domácího násilí - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
18 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
23.6.2023
Most
8:30
Supervize a její přínos v sociálních službách (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
30.8.2023
Liberec
8:30
Využití asertivity při jednání s klientem (úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
9 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu