Ohemová Alena Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Rekvalifikace Kvalifikační kurzy - rekvalifikace Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované Sociální služby

Odborné vzdělání:

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická – Sociální politika, sociální práce
 • Univerzita Karlova Praha – Filosofická fakulta – Pedagogika-psychologie (studium nedokončeno)

 

Profesní zkušenosti:

 • Supervizor v pomáhajících profesích
 • Externí lektor vzdělávání dospělých
 • Psychoterapeutické a socioterapeutické služby
 • Poradce pro nezaměstnané
 • Vedoucí pracovník vzdělávání dospělých a vzdělávání zaměstnanců
 • Vedoucí mimoučební výchovy a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

 

Akreditované kurzy:

 • Kurz supervize v pomáhajících profesích
 • Systemický výcvik
 • Dobrovolnická sociální práce
 • Socioterapeutický výcvik a Psychoterapeutický výcvik
 • Poradenství pro nezaměstnané
 • Odborný pracovník pro marketing

 

Kurzy a témata lektora:

Asertivní jednání a sebeprosazení, Etika v sociálních službách, Individuální plány péče, Komunikace a vedení rozhovorů v sociální práci, Kvalita v sociálních službách, Motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách, Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, Práce s motivací uživatelů sociálních služeb, Prevence syndromu vyhoření, Psychohygiena a relaxace v pomáhajících profesích, Předcházení závislosti uživatele služeb na službě, Proaktivní zvládání stresu, Řešení konfliktů a vyjednávání, Sebezkušenostní výcvik, Supervize a její přínos v sociální práci, Úvod do problematiky týrání a zneužívání osob, Vedení náročných rozhovorů, Výcvik sociálních dovedností, Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce, Základy práce s přirozeným rizikem, Zátěžové situace, Zvládání agrese

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 

Vyučované kurzy

8.12.2022
Most
8:30
Supervize a její přínos v sociálních službách (Úvod do problematiky) - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
6 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu
14.12.2022
Karlovy Vary
8:30
Využití asertivity při jednání s klientem - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Obsazeno Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu