bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Kvalifikační kurzy - rekvalifikace > Ohemová Alena Mgr.

Ohemová Alena Mgr.

 

Odborné vzdělání:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická – Sociální politika, sociální práce

Univerzita Karlova Praha – Filosofická fakulta – Pedagogika-psychologie (studium nedokončeno)

 

Akreditované kurzy:

Kurz supervize v pomáhajících profesích

Systemický výcvik

Dobrovolnická sociální práce

Socioterapeutický výcvik a Psychoterapeutický výcvik

Poradenství pro nezaměstnané

Odborný pracovník pro marketing

 

Kurzy a témata lektora:

Asertivní jednání a sebeprosazení, Etika v sociálních službách, Individuální plány péče, Komunikace a vedení rozhovorů v sociální práci, Kvalita v sociálních službách, Motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách, Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, Práce s motivací uživatelů sociálních služeb, Prevence syndromu vyhoření, Psychohygiena a relaxace v pomáhajících profesích, Předcházení závislosti uživatele služeb na službě, Proaktivní zvládání stresu, Řešení konfliktů a vyjednávání, Sebezkušenostní výcvik, Supervize a její přínos v sociální práci, Úvod do problematiky týrání a zneužívání osob, Vedení náročných rozhovorů, Výcvik sociálních dovedností, Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce, Základy práce s přirozeným rizikem, Zátěžové situace, Zvládání agrese

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 

Profesní zkušenosti:

Supervizor v pomáhajících profesích

Externí lektor vzdělávání dospělých

Psychoterapeutické a socioterapeutické služby

Poradce pro nezaměstnané

Vedoucí pracovník vzdělávání dospělých a vzdělávání zaměstnanců

Vedoucí mimoučební výchovy a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů