bfz e-shop > Kurzy pro širokou veřejnost > Ptáček Petr Mgr., Bc.

Ptáček Petr Mgr., Bc.

Vzdělání:

1999 – FPR ZČU, bakalářský studijní program Veřejná správa (Bc.)

2004 – FPR ZČU, magisterský studijní program Právo a právní věda (Mgr.)

2018 – PF UK, zahájeno doktorské studium (Ph.D.)

Profesní zkušenosti:

ZČU FPE – 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067, odborný lektor – 2 roky

Technická univerzita v Liberci – výuka vedoucích pedagogických pracovníků, odborný lektor – 1 rok

ZČU FPR – katedra forenzní psychologie a sociologie, asistent – 3 roky

ZČU FPR – katedra občanského práva, asistent – 7 let (dosud)

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP), odborný asistent – 7 let

Vysoká škola podnikání a práva (původně VŠMIEP), odborný asistent a zástupce vedoucí katedry práva – 2 roky

 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti:

PTÁČEK, Petr. CODEX HELIAS – Snaha o změnu paradigmat. In Právní zpravodaj. č. 2. Praha: 2012, s. 48 – 57, ISBN 978-80-86847-62-7 (100%)

PTÁČEK, Petr. Přísliby a hrozby civilních rekodifikací – úvaha v rámci kulatého stolu. In Soudce. č. 7-8. Praha: 2013, s. 48 – 48. ISSN 1211-5347 (100%)

PTÁČEK, Petr. Čekání na kodex. In Soudce. č. 4. Praha: 2014, s. 20 – 23. ISSN 1211-5347 (100%)

PTÁČEK, Petr. NOZ – kodifikace, komparace, prognóza. In Právní zpravodaj. svazek 1, č. 2. Praha: 2014, s. 5 – 13, ISBN 978-80-86847-75-7 (100%)