bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Pevná Blanka

Pevná Blanka

Nabízím své zkušenosti, znalosti a svou energii zájemcům o získání nových poznatků v oblasti vzdělávání a rozvoje osobnosti. Své posluchače nezahlcuji pouhým výčtem teoretických informací (učebnice to umí lépe). Za důležité na svých seminářích a přednáškách považuji opravdové setkávání člověka s člověkem, a vytvoření otevřené a přívětivé atmosféry, která dává prostor k hlubšímu pochopení a uvědomění si toho, co je právě třeba.

Lektorováním se zabývám již od roku 1995. Nejprve jsem samostatně vedla dvouleté kurzy grafologie a psychologie, později i semináře zabývající se psychologií osobnosti a sebepoznáním.  Čerpám z absolvování mnoha odborných kurzů, seminářů a dvou psychoterapeutických výcviků, i z bohatých zkušeností dvanáctileté práce na psychiatrickém oddělení. Největším učitelem je však život sám.