bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Příhodová Tereza Mgr. DiS.

Příhodová Tereza Mgr. DiS.

 

Odborné vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Mgr.

VZŠ Praha, Diplomovaný fyzioterapeut, DiS.

Střední zdravotnická škola v Mostě

 

Oblast lektorování: zdravotně-sociální oblast, fyzioterapie

Kurzy a témata lektora:

Pracovník v sociálních službách

Manipulace s imobilním klientem, Práce s klientem s poruchou hybnosti, Výživa a hydratace seniorů, Základy péče o seniory – výživa, hydratace, hygiena a ošetřování pokožky, Komplexní péče o seniory, Základy první pomoci při výkonu sociální práce, Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce, Základy první pomoci, Specifika práce s cílovou skupinou senioři, Rozvoj pečovatelských dovedností, Alternativní a augmentativní komunikace, Diabetes melitus pohledem terénního pracovníka,

Lektorská činnost od roku 2008