bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Kvalifikační kurzy - rekvalifikace > Košťáková (Reitmayerová) Alena Bc.

Košťáková (Reitmayerová) Alena Bc.

 

Odborné vzdělání:

Univerzita J. A. Komenského – Speciální pedagogika – vychovatelství, SZZ z psychopedie, pedagogika, psychologie

Střední škola sociálně správní – maturitní zkouška (sociální politika a zabezpečení, právo, ekonomika, financování)

 

Oblast lektorování:

Komunikace – s dětmi, seniory, zdravotně a psychicky nemocnými

Práce klíčového pracovníka

Práce se seniory

Základy krizové intervence

Práce s emocemi

Práce s problematickými klienty

Práce s problematickými dětmi

Vzdělávání pěstounů

Vzdělávání úředníků

 

Kurzy a témata lektora:

Jak na emoce – vlastní či klienta, Jak klienta správně odhadnout a přesvědčit, Prevence syndromu vyhoření , Řešení konfliktů a vyjednávání, Úvod do práce klíčového pracovníka, Úvod do problematiky psychohygieny, Úvod do problematiky týrání a zneužívání, Vedení náročných rozhovorů, Základy aktivizačních technik, Základy alternativní a augmentativní komunikace, Základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb, Motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách, Základy gerontopsychiatrické péče, Zvládání agrese,

 

Profesní zkušenosti:

Sociální pracovník služby Krizová pomoc

Sociální pracovník v Pečovatelské službě

Sociální pracovník pro rodiny s dětmi dle § 40 zákona o Sociálně právní ochraně dětí

20 let zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu

 

Oblasti práce s klienty – vztahy mezi partnery, vztahy s dětmi a prarodiči, mediace, krizové intervence, před, při a po-rozvodová situace rodin, práce s týranými a zneužívanými dětmi a ženami, asistované styky rodičů s dětmi, dávky zdravotně postiženým, dávky státní sociální podpory, řešení situace úmrtí v rodině – rodiče dítěte, partnera, lidé v sociální krizi, sanace rodin

 

Cílové skupiny – děti a dospělí zdravotně postižení (zrakově, tělesně, mentálně, sluchově a kombinované postižení), senioři, senioři se syndromem demence, klienti s autismem, děti se speciálně vzdělávacími potřebami, rodiny těchto klientů

 

Pracovní zkušenosti jsou získány z týmové spolupráce ve školských, vzdělávacích a sociálních organizací na pozicích – ředitelka neziskové organizace, asistent pedagoga, pedagog, pracovník přímé péče, sociální pracovník, koordinátor sociálních služeb, vedoucí vzdělávacího střediska, lektor, nezávislý konzultant, poradce v oblasti podpory rodin

 

Reference:

Vzdělávací agentura IPSUM

Vzdělávací agentura EDUPOL