bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Svoboda Robert

Svoboda Robert

Vzdělání: 

Absolvent VOŠ zdravotnické a střední zdravotnické školy v Praze, absolvent rekvalifikačního studia v oboru zdravotnický záchranář.

Praxe:

Odborný lektor kurzů, školení a odborných seminářů pro širokou veřejnost, pro státní i soukromé organizace a školství, od roku 1997.

Odborné vedení seminářů a vzdělávacích programů v oboru přednemocniční péče, urgentní mediciny, ošetřovatelství, všeobecné poskytování první pomoci.

Podíl na vytváření školních i mimoškolních vzdělávacích modulů a rekvalifikačních kurzů.

24 letá odborná praxe u Záchranné služby středočeského kraje.

 

Odborné semináře a členství v organizacích: 

  • Držitel certifikátu – Záchranář / Řidič
  • Člen první pomoci
  • Absolvent RZP
  • Absolvent DRNR – rodiček, nemocných a raněných
  • Absolvent Všeobecný sanitář
  • Lektor ČČK
  • Resuscitace

 

V současné době může být pro všechny zaměstnavatele i veřejnost obtížné sledovat dle posledních zákonů a vyhlášek nejnovější postupy v poskytování první pomoci. Přinášíme Vám vždy aktuální informace, jak postupovat v případě ohrožení života na pracovišti i ve svém okolí.

 

Hlavní cíl školení:

Hlavním cílem výuky první pomoci je motivace našich uchazečů, podpora jejich ochoty pomoci a jejich sebedůvěry. K tomu vede snaha o co největší zjednodušení veškerých postupů, aby byla míra zapamatování jednotlivých principů a tím i ochota poskytnout první pomoc co nejefektivněji.

 

Vedlejší cíl školení:

Naučit pomáhat ostatní poskytovat první pomoc zraněnému či nemocnému v situaci, která může v životě potkat kohokoliv a kdekoliv a která často vzbuzuje strach a obavy.

 

Metodika a principy uplatňované při školení:

Navození přátelské atmosféry; Komunikace; Vřelý přístup k účastníkům; Přesvědčivý a empatický projev lektora; Názorné příklady z praxe vč. ukázek z DVD záznamů;

Praktický nácvik v jednotlivých záchranářských postupech

 

Záliby:

Psaní textů k písním, povídky, náměty a filmové scénáře.

Básník ze statusem – lyricko epické básně.  Vydány 3 básnické sbírky.