Šanderová Milada PhDr. MSc

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Kvalifikační kurzy - rekvalifikace Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované

 Odborné vzdělání:

 • Organizace práce a řízení zdravotně sociálních zařízení pro vedoucí funkce (2004, MSc), The Notingham Tren Univerzity Brno
 • Sociální práce (2007, PhDr.), VŠ zdravotnictví a sociální práce Bratislava
 • Sestra specialistka v ošetřování nemocných na interně, chirurgii a geriatrii
 • Ošetřování chronických ran
 • Krátkodobé kurzy v oblasti zdravotnictví a sociální péče

 

Profesní zkušenosti:

 • lektorská činnost více než 35 let
 • manažer organizace
 • zástupce ředitele SZŠ
 • vyučující odborných předmětů
 • staniční sestra
 • hlavní sestra
 • zdravotní sestra na specializovaných odděleních

 

Kurzy a témata lektora:

Pracovník v sociálních službách

Motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách, Právo, povinnost a odpovědnost v sociálních službách, Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě, Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou, Výživa a hydratace seniorů, Základy aktivizačních technik, Základy péče o nemocné – výživa, hydratace, hygiena a ošetřování pokožky, Základy první pomoci při výkonu sociální práce, Jak zvládat smrt a umírání

 

Další činnosti lektora:

Supervize v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb

 

Reference:

 • Hospic Prachatice
 • DpS Máj, České Budějovice
 • DpS Česká, Jindřichův Hradec
 • Úřad práce ČR, krajská pobočka v Českých Budějovicích

Vyučované kurzy

5.6.2023
České Budějovice
9:00
Základní rehabilitační ošetřování jako prevence vzniku komplikací
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
2 Rozsah 8 hod.
1 490 Kč
Více o kurzu