bfz e-shop > Kurzy pro širokou veřejnost > Škvareninová Soňa Bc.

Škvareninová Soňa Bc.

Vystudovala jsem VŠ zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty obor Sociální práce. Moje praxe v sociálních službách započala v roce 2012 na pozici pracovnice v sociálních službách v Domově pro seniory. Od roku 2014 jsem metodicky vedla a koordinovala pracovníky v sociálních službách domova pro seniory i domova se zvláštním režimem. Pracovala jsem v interakci s klienty i jejich rodinami, vedla dokumentaci související s poskytováním sociální služby.

Současně jsem se jako dobrovolnice zapojovala do činnosti Hospice Sv. Jiří, spolupracovala při benefičních akcích, doprovázela klienty hospice. Od roku 2017 pracuji v hospici jako sociální pracovnice. Kromě sociální práce s klienty mobilního hospice poskytuji dle zákona 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství v paliativní péči klientům poradny.

Na Vyšší odborné škole sociální práce v Chebu vyučuji předmět Individuální plánování.

Celoživotním vzděláváním se snažím neustále zvyšovat svou profesní kvalifikaci. Jsem certifikovaný poradce pro pozůstalé, absolvovala jsem výcvik krizové intervence (systemický přístup), aktuálně absolvuji Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích. (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku), v magisterském programu pokračuji ve studiu sociální práce.