bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Sudimacová Sonia Bc.

Sudimacová Sonia Bc.

Vzdělání:

 • od října 2018 studuji na VSFS Karlovy Vary, obor: bezpečnostně právní studia
 • 2012 – 2018 Student 4. ročníku práv – magisterský program – přesušeno
  Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 301 00
 • 2008 – 2011 Právní specializace – Sociálně právní činnost – titul Bc.
  Vysoká škola Karlovy Vary, T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary 360 01
 • 2010 Studium procesu výchovy a vzdělání dětí s poruchou autistického spektra
  Fakulta pedagogická, Univerzita Karlova Praha, Ovocný trh 3-5, Praha 116 36
 • 2007 – 2009 Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro vychovatele
  Fakulta pedagogická, Západočeská Univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 301 00
 • 1990 – 1993 Nedokončené studium všeobecného lékařství
  Lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha, Ovocný trh 3-5, Praha 116 36
 • 1986 – 1990 Gymnázium Karlovy Vary
 • 1990 – maturitní zkouška

KURZY, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ :
Komunikace v týmu a řešení složitých situací
Vzdělávací modul pro pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí
Úvod do sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kriminalitou
Práce s emocemi v profesním vztahu
Jak aktivně nacházet náhradní rodiče – profesionalizace procesů
Standardy kvality sociálně – právní ochrany dění
Tvorba a realizace dohod o výkonu pěstounské péče
Psychosociální výcvik
Kurz pracovníka v sociálních službách – Kotec, o.s.

ODBORNÝ VÝCVIK:
Narativní práce s dětským traumatem
Jak facititovat případovou konferenci
Jak zorganizovat případovou konferenci
Vedení rodinných konferencí

Preventivních programy pro děti
v MŠ a ZŠ:

Svépomocná skupina Autistik

Osvětový program „Dětský úsvit“

Infocentrum sociálních služeb

Autorka a lektorka: 
▪ Lektorování zážitkového divadla pro děti v MŠ a ZŠ v Karlovarském a Plzeňském kraji
▪ Publikace:
o „Příběhy berušky Milušky“ – problematika dětských práv s handicapem
o „Violka a cesta za Duhou“ – problematika emočního traumatu
o „Lapálie myší rodiny“ – problematika etiketizace

▪ Zakladatelka skupiny: Pomoc a podpora rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra

Zakladatelka:

 v oblasti šíření právního povědomí
 vzdělávací semináře pro pečující osoby
 Komise pro sociálně – právní ochranu dětí při Městském úřadu v Chebu
 Baby kluby
 SPEC kluby na pomoc dětem v pěstounské péči
 Svépomocné skupiny pěstounů