Talomi Eva Tamara Ing. Ph.D.

Vyučované kurzy

19.10.2021
Praha
9:00
Využití asertivity při jednání s klientem
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
10 Rozsah 8 hod.
1 430 Kč
Více o kurzu
26.10.2021
Praha
9:00
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
12 Rozsah 8 hod.
1 850 Kč
Více o kurzu
16.11.2021
Praha
9:00
Základy aktivizačních technik
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
7 Rozsah 8 hod.
1 430 Kč
Více o kurzu
7.12.2021
Praha
9:00
Úvod do problematiky psychohygieny
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
12 Rozsah 8 hod.
1 430 Kč
Více o kurzu
14.12.2021
Praha
9:00
Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce - online
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
12 Rozsah 8 hod.
1 430 Kč
Více o kurzu