bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Tomčík Michal Mgr. PhD.

Tomčík Michal Mgr. PhD.

Odborné vzdělání:

Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Magistr sociologie a andragogiky

Postgraduální studium – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě – obhájená dizertační práce na téma Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů

Oblast lektorování: komunikační dovednosti

Kurzy a témata lektora:

Řešení konfliktů a vyjednávání, Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce

Profesní zkušenosti:

Hlavní řešitel výzkumného projektu, Člen výzkumného týmu – Oblastní charita Most

Člen týmu mezinárodního projektu ADAPT2DC – Krajský úřad Ústeckého krajeVedoucí výzkumného týmu, Řešitel sociologického výzkumu – Magistrát města Most

Odpovědný řešitel sociologických výzkumů, Role analytika a evaluátora v projektu, Autor studijního textu, Člen řešitelského týmu – VŠFS

Člen řešitelského týmu – S2Splus

Role konzultanta – Newton Solutions Fucused, a.s.

Spolupráce při realizaci výběrového řízení – Lannuti Czech

Člen řešitelského týmu – UJEP

Člen řešitelského týmu – CS Projekt

Reference:

VŠFS

Magistrát města Most

Newton Solutions Fucused, a.s.

UJEP

S2Splus

Lannuti Czech

Oblastní charita Most