bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Veselý Milan Mgr. Bc.

Veselý Milan Mgr. Bc.

Absolvent studia sociální­ pedagogiky a psychologie na Univerzitě Hradec Králové. Dlouholetá praxe ve státní­ správě a soukromé sféře v oblasti psychologické diagnostiky (posuzování­ osobní­ způsobilosti k výkonu profese, diagnostika patologických a rizikových projevů chování­), školení­, vzdělávání­, poradenské činnosti v oblasti sociálně patologických jevů.

 

Tématické oblasti:

komunikační dovednosti, základy mezilidské komunikace, týmová komunikace, komunikace v konfliktních situací­ch, management a marketing, řízení­ lidských zdrojů, organizace a timemanagement, sociální pedagogika, sociálně patologické jevy a další (obsah školení lze přizpůsobit individuální­m potřebám)