Žižková Veronika Marie Mgr.

Kurzy pro sociální a zdravotní oblast Celoživotní vzdělávání - akreditované Celoživotní vzdělávání - neakreditované

 Odborné vzdělání: Evangelická teologická Fakulta UK Praha, Evangelická teologie

 

Profesní zkušenosti / Reference:

  • Fokus Praha - práce s duševně nemocnými, členka krizového týmu
  • Waldorfské lyceum Praha - výuka sociální práce
  • Centrum přírodní léčby Praha – terapeut
  • Diabasis - spolupráce v rámci pomoci lidem s psychispirituální krizí
  • ZŠ Klíček - pedagogická a poradenská činnost pro děti s LMD
  • Centrum rodinné terapie Horizont – sociální pracovník, terapeut
  • Dům tří přání - práce s umírajícími

 

Kurzy a témata lektora:

Individuální plánování, Prevence syndromu vyhoření, Řešení konfliktů a vyjednávání, Psychohygiena, Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce, Základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb, Supervize a její přínosy pro sociální oblast, Proaktivní zvládání stresu, Zvládání agrese, Práce s duševně nemocnými, Doprovázení pracovníků v sociálních službách pracující s chronicky nemocnými, dětmi, dospívajícími, seniory, dále s umírajícími, s duševně a duchovně potřebnými, Doprovázení umírajících,

 

Další činnosti lektora:

  • Supervize
  • Práce s lidmi jako terapeut s holistickým vnímáním člověka
  • Týmová práce, vztahy v týmu a fungování jedince v rámci pracovního kolektivu

 

 Doplňující informace:

Několikaletá praxe jak v přímé práci s lidmi, tak v kolektivu, lektorování i osobní cesta mne učí vnímat každého jako jedinečnou bytost, která nakonec stejně potřebuje najít k tématu, problému a výzvě svůj vlastní kíč. Nemůže být spokojený klient, jestliže mu není nablízku vědomí terapeut, průvodce, pracovník,....člověk. Není až tak důležité jak vnímáme sebe a druhé, jako několikavrstevnaté bytosti, ale abychom naslouchali si s důvěrou, pokorou a rozuměli tomu. Každý po svém. Každé setkání mi bylo a je nadále školou a přínosem, aby i má práce lektorská byla živá a naplnila potřeby těch, kteří na semináře přicházejí.