bfz e-shop > Kurzy pro sociální a zdravotní oblast > Celoživotní vzdělávání - akreditované > Žižková Veronika Marie Mgr.

Žižková Veronika Marie Mgr.

 

Odborné vzdělání: Evangelická teologická Fakulta UK Praha, Evangelická teologie

 

Kurzy a témata lektora:

Individuální plánování, Prevence syndromu vyhoření, Řešení konfliktů a vyjednávání, Psychohygiena, Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce, Základy spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb, Supervize a její přínosy pro sociální oblast, Proaktivní zvládání stresu, Zvládání agrese, Práce s duševně nemocnými, Doprovázení pracovníků v sociálních službách pracující s chronicky nemocnými, dětmi, dospívajícími, seniory, dále s umírajícími, s duševně a duchovně potřebnými, Doprovázení umírajících,

 

Další činnosti lektora:

Supervize

Práce s lidmi jako terapeut s holistickým vnímáním člověka

Týmová práce, vztahy v týmu a fungování jedince v rámci pracovního kolektivu

 

Profesní zkušenosti / Reference:

Fokus Praha – práce s duševně nemocnými, členka krizového týmu

Waldorfské lyceum Praha – výuka sociální práce

Centrum přírodní léčby Praha – terapeut

Diabasis – spolupráce v rámci pomoci lidem s psychispirituální krizí

ZŠ Klíček – pedagogická a poradenská činnost pro děti s LMD

Centrum rodinné terapie Horizont – sociální pracovník, terapeut

Dům tří přání – práce s umírajícími

 

Doplňující informace:

Několikaletá praxe jak v přímé práci s lidmi, tak v kolektivu, lektorování i osobní cesta mne učí vnímat každého jako jedinečnou bytost, která nakonec stejně potřebuje najít k tématu, problému a výzvě svůj vlastní kíč. Nemůže být spokojený klient, jestliže mu není nablízku vědomí terapeut, průvodce, pracovník,….člověk. Není až tak důležité jak vnímáme sebe a druhé, jako několikavrstevnaté bytosti, ale abychom naslouchali si s důvěrou, pokorou a rozuměli tomu. Každý po svém. Každé setkání mi bylo a je nadále školou a přínosem, aby i má práce lektorská byla živá a naplnila potřeby těch, kteří na semináře přicházejí.