Naši lektoři

 

Baslová Erika Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Jsem zdravotní sestra a ráda se s vámi podělím o svoje zkušenosti z praxe.
Boušková Zuzana, Mgr.
Vyučuji kurzy pro sociální a zdravotní oblast.
Brníková Daniela Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Ve svých kurzech se věnuji zejména sociální oblasti se zaměřením na děti.
Bušková Hana Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 1 kurz
Vyučuji kurzy pro sociální a zdravotní oblast.
Černohousová Linda, Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 2 kurzy
Červenková Dagmar Ing.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Hadrava Rudolf Mgr.
Kurzy pro širokou veřejnost 1 kurz
Je lektorem a koučem specializujícím se na manažerské, obchodní, komunikační a telefonické dovednosti. Absolvoval studium na Filozofické a Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Působil nejprve jako pedagog na Soukromé veřejnoprávní akademii.
Haisová Jaroslava Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Ráda pro Vás zajistím kurzy v oblasti Komunikace, Motivace, Konflikt a vyjednávání, Asertivita, Etika, Výchova, Psychohygiena, Formativní hodnocení, Sebeúcta, Důstojnost lidské osoby, Spolupráce, Empatie, Prosociální chování ad. Všechny oblasti lektoruji s ohledem na specifické požadavky cílové skupiny tak, aby obsah a cíl kurzu reflektoval potřeby účastníků.    
Hraběová Ludmila Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 1 kurz
Hradecká Angela Ing.
Rekvalifikace 1 kurz
V bfz působím jako lektor a zkušební komisař profesních kvalifikací.
Hradecký Stanislav Ing.
Rekvalifikace
Realitní zprostředkovatel, lektor, zkušební komisař
Jungbauerová Yvona PhDr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 1 kurz
Košťáková (Reitmayerová) Alena Bc.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Lektoruji kurzy se sociální a zdravotní tématikou. 
Kržová Jaroslava, Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 4 kurzy
V bfz - vzdělávací akademii vyučuji kurzy v sociální oblasti. Zaměřuji se na výuku opatrovnictví, domácí násilí a další...
Kumperová Helena, Mgr. Ph.D.
Firemní vzdělávání
Osobní motto: „Za sepisování dlouhých nákupních seznamů se Pulitzerova cena za literaturu neuděluje." (Autor neznámý)
Malá Iveta, Bc.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 3 kurzy
Matuška Václav Mgr.
2 kurzy
„Cěstu mečem proklestiti“, psali naši předkové. Cěsta je směr i průchod divokým lesem. Pomáhat najít cěstu je i mým cílem a posláním.
Mgr. Jan Husák
Vzdělávání managementu 1 kurz
Jan Husák působí jako manažer vzdělávání dospělých, lektor, facilitátor a sociálně-vědní výzkumník a analytik. Odborně se zaměřuje na multidisciplinární přístupy ke vzdělávání, digitální vzdělávání, trénink měkkých a manažerských dovedností a kompetencí, mezikulturní komunikaci, občanské vzdělávání, práci s rozmanitými skupinami, hodnotové vzdělávání a lidská práva. Zkušenosti se školením, facilitací i výzkumem má z ČR i zahraničí od předškolních dětí až po vědecké pracovníky a zájmově rozrůzněné skupiny, dlouhá léta se věnoval práci s mládeži a srdcovou záležitostí je propojování formálního a neformálníhho vzdělávání. Je velkým příznivcem zakotveného a kontextového vzdělávání postaveného na praxi a subjektivních i objektivních (datových) potřebách a zájmů účastníků.