Naši lektoři

 

Mureşan (Priehodová) Hana Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 11 kurzů
Ohemová Alena Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 13 kurzů
Motto: Někteří lidé vyrábějí ve své hlavě bouře, a pak se diví, že prší. Kromě pedagogické a lektorské činnosti pracuji zejména jako: - psychoterapeutka ve vlastní psychoterapeutické praxi, - psychoterapeutka nadace Women for Women, mj. i v rámci Cochemské praxe - krizová interventka / sociální pracovnice (NNO v oblasti krizové pomoci)
Procházková Markéta Ing.
Kurzy pro širokou veřejnost 2 kurzy
S vizí zlepšovat úroveň komunikace uvnitř firem a zástupců firem s jejich zákazníky začala od roku 2014 realizovat vlastní kurzy pro firmy. V současné době se věnuje plně lektorování a předávání zkušeností a okrajově i výběru zaměstnanců - vyhledávání a motivaci talentů.  
Pufler Jan
Rekvalifikace 4 kurzy
Oblast lektorování: lesnictví, dendrologie, environmentální výchova
Šanderová Milada PhDr. MSc
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 2 kurzy
Oblast lektorování: zdravotní oblast kurzů
Šik Vladimír PaedDr. PhD.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Šramota Miroslav, Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
supervizor, kouč, lektor a terapeut
Vernerová Eva Bc.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast 1 kurz
Oblast lektorování: komunikační dovednosti, etika, lidská práva, přímá péče
Viktorová Hana Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Žižková Veronika Marie Mgr.
Kurzy pro sociální a zdravotní oblast
Několikaletá praxe jak v přímé práci s lidmi, tak v kolektivu, lektorování i osobní cesta mne učí vnímat každého jako jedinečnou bytost, která nakonec stejně potřebuje najít k tématu, problému a výzvě svůj vlastní kíč.