Kurz obsluha motorové řetězové pily a obsluha křovinořezu

Kurzy jsou určeny pro všechny, kteří používaj v rámci své práce ruční motorové pily a křovinořezy.  Kurzy mají akreditaci MSMT. Kromě absolvování celého kurzu máte možnost složit závěrečnou zkoušku před autorizovanou osobou a získat kvalifikaci motomanualni prace s pilou - dřevorubec.

Podmínky přijetí do kurzu jsou:

 • minimální věk 16 let
 • ukončené základní vzdělání
 • lékařské potvrzení o způsobilosti
 • kurz mohou absolvovat muži i ženy
 • platnost použití je 18 let

Obsluha motorové řetězové pily – profil absolventa

Po ukončení rekvalifikačního kurzu bude absolvent schopen dle návodu k použití a za dodržení obecně platných zásad bezpečnosti práce obsluhovat motorovou pilu (elektrickou i benzinovou). Umí správně použít motorovou pilu pro práci se dřevem, zejména k řezání stromů a různých stavebních profilů. Absolvent je schopen samostatně provádět běžnou údržbu motorové pily a umí odstranit základní závady, které mohou vzniknout.

Chápe nutnost použití osobních ochranných pomůcek a je schopen vybrat pro konkrétní typ práce jejich správný druh. Má základní fyzikální znalosti, zejména o procesu spalování paliv, významu jednotlivých druhů maziv a alespoň elementární znalosti elektrotechniky. Absolvent zná základní právní normy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Délka kurzu:

 • teorie 15 hodin nejblíže místu bydliště
 • praxe 15 hodin v terénu
 • závěrečná ústní a písemná zkouška 2 hodiny

Obsluha křovinořezu – profil absolventa

Po ukončení rekvalifikačního kurzu bude absolvent schopen dle návodu k použití a za dodržení obecně platných zásad bezpečnosti práce obsluhovat motorový křovinořez (elektrický i benzinový). Umí správně použít křovinořez pro práci se dřevem, zejména k úpravě keřů a k prořezání porostů. Absolvent je schopen samostatně provádět běžnou údržbu křovinořezu a umí odstranit základní závady, které mohou vzniknout.

Chápe nutnost použití osobních ochranných pomůcek a je schopen vybrat pro konkrétní typ práce jejich správný druh. Má základní fyzikální znalosti, zejména o procesu spalování paliv, významu jednotlivých druhů maziv a alespoň elementární znalosti elektrotechniky. Absolvent zná základní právní normy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Délka kurzu:

 • teorie 17 hodin nejblíže místu bydliště
 • praxe 8 hodin v terénu
 • závěrečná ústní a písemná zkouška 2 hodiny

Více informací o kurzech a termínech získáte na emailu jana.hrdlickova@bfz.cz

Aktuální rekvalifikační kurzy