Rekvalifikace chůva. Nejen práce, ale i poslání

Chůva

Ženy po mateřské dovolené (nebo ty, které si chtějí na mateřské přivydělat) a také ženy středního věku mají často problém najít si jakoukoliv práci. Nehledejte tedy práci jakoukoliv, ale najděte si smysluplnou. Tou správnou cestou je vhodná rekvalifikace, která pomůže v rozvoji vašich schopností.

Ta pravá rekvalifikace pro ženy

I přesto, že nezaměstnanost stále klesá, není někdy snadné najít vhodné zaměstnání. Problém s tím mají zejména ženy po mateřské dovolené anebo ženy po padesátce.

Pracovat s dětmi je sice náročné, ale také obohacující. Uchazeč (nejčastěji uchazečka) musí splňovat určité nároky. Jedním z nich je samozřejmě i absence logopedické vady a dobrá znalost českého jazyka.

Smysl života se dá najít ve smysluplné práci

Jistě víte z vlastní zkušenosti, že všechny děti nejsou stejné a každé potřebuje individuální přístup. Pro některé problematické děti můžete mnoho udělat. Jistě máte už patřičný nadhled a názor na řešení nepříznivých výchovných situací a dokážete zvládnout běžné dětské „zlobení“.

  • Co získáte?
  • Smysluplnou práci, která bude naplňovat váš život.
  • Budete dělat to, co skutečně umíte.

Kurz rekvalifikace chůva se zaměřuje na děti do sedmého roku věku, tedy do zahájení povinné školní docházky. Díky vám a vašemu dobrému vlivu si dítě osvojí zásady správného životního stylu a dobré návyky, které mu usnadní vstup do života.

Zaměstnání, které je posláním

Při své práci se budete pochopitelně řídit pokyny a požadavky rodičů. Může se jednat o jednorázové nebo pravidelné hlídání dětí. Mnoho rodičů si nemůže dovolit z profesních důvodů zůstat se svým dítětem v době běžného onemocnění v domácím ošetřování.

  • Do pracovní náplně patří tedy i péče o běžně nemocné dítě v domácím prostředí.

Čím dál více rodičů se také rozhodne nevyužít možnosti školky, ale raději své dítě svěří do rukou chůvy.

Práce chůvy je náročná a zodpovědná. Proto si vážíme každého, kdo je ochoten se tímto způsobem seberealizovat. Při práci chůvy je nutné dodržovat etické principy a vést dítě k morálním hodnotám. Je to tedy spíše poslání, které je přínosem pro celou společnost.

  • Kurz je také velkou šancí pro ženy, které se rozhodují pro cestu podnikání. Díky získanému certifikátu o odborné kvalifikaci mají možnost požádat o živnostenské oprávnění.
  • Nejsou tedy závislé na hledání zaměstnavatele.

Aktuální termíny rekvalifikace >>>> Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky