Formy výuky u kurzů pořádaných bfz?

Vyznáte se ve formě výuky našich kurzů? Jaká jsou specifika prezenční, distanční nebo kombinované formy?  

Sestavili jsme pro Vás stručný přehled. 

 

                  

 


1. PREZENČNÍ forma  

Lektor i účastníci na jednom místě ve stejný čas. Dalo by se říci klasická výuka tak, jak ji známe ze škol. 

2. DISTANČNÍ forma

Různé druhy distanční výuky, tzn. výuka bez nutnosti přítomnosti na určitém místě. 

a) on-line 

Lektor i účastníci ve stejný čas na různých místech. Někdy je tato forma označována slovem webinář.  Ministerstva však pro on-line výuku toto slovo nepoužívají. (Webinář jako takový může být také krátký on-line kurz (většinou do 90 minut) a zpravidla bezplatný. U nás bývají kurzy ve formě on-line v délce 8 hodin. 

b) samostudium 

Tato forma probíhá u bfz formou LMS. Co znamená LMS, jak probíhá a jaké jsou specifika této formy výuky? Dočtete se v příštím článku. 

c) videokurz

Nahraný záznam již proběhlého školení nebo přednášky nebo samostatně nahraný kurz bez přítomnosti online lektora. 

3. KOMBINOVANÁ

Jakákoli kombinace výše zmiňovaných forem. 

 

 

Chcete vědět více? Rádi Vaše dotazy zodpovíme. Napište nám na kontaktní formulář.

 

 

 

Team bfz