Finanční a projektové řízení

Popis kurzu:

Blok 3. Finanční a projektové řízení vám ve čtyřech modulech přibližuje témata finančního a projektového managementu, orientovaného na poskytovatele sociálních služeb. Jednotlivé moduly obsahují mix studijních aktivit, od výkladu, prokládaného názornými grafikami, příklady z praxe, cvičeními, podcasty a externími odkazy. Kromě cvičení v rámci jednotlivých modulů je každý z modulů ukončen závěrečným testem, který vám umožní ověřit si nabyté vědomosti. Modul 3.1. Účetnictví představuje ucelený přehled o vedení účetnictví poskytovatelů sociální služby. Modul 3.2. System financování sociálních služeb se zaměřuje na financování z veřejných zdrojů. Modul 3.3 Úvod do problematiky projektového řízení vás seznámí se základy řízení projektů. Poslední modul 3.4 Řízení projektu navazuje na modul předchozí a rozvíjí znalosti projektového řízení. Kromě závěrečných testů jednotlivých modulů si své znalosti můžete ověřit v závěrečném testu bloku 3. Finanční a projektové řízení v případě, že jste se rozhodli absolvovat celý závěrečný blok obsáhlého kurzu Manažer v sociálních službách.

Momentálně nejsou žádné volné termíny, zaslat poptávku na tento kurz.

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Finanční a projektové řízení

Číslo akreditace: A2020/0972-VP

Zažádejte si o ukázku e-learningu zdarma. Zašleme Vám bezplatný přístup na téma Pracovní právo. Pošlete nám svůj požadavek na email: kurzy@bfz.cz

Blok Finanční a projektové řízení vám ve čtyřech modulech přibližuje témata finančního a projektového managementu, orientovaného na poskytovatele sociálních služeb. Jednotlivé moduly obsahují mix studijních aktivit, od výkladu, prokládaného názornými grafikami, příklady z praxe, cvičeními, podcasty a externími odkazy. Kromě cvičení v rámci jednotlivých modulů je každý z modulů ukončen závěrečným testem, který vám umožní ověřit si nabyté vědomosti. Modul 3.1. Účetnictví představuje ucelený přehled o vedení účetnictví poskytovatelů sociální služby.

Modul 3.2. Systém financování sociálních služeb se zaměřuje na financování z veřejných zdrojů. Modul 3.3 Úvod do problematiky projektového řízení vás seznámí se základy řízení projektů. Poslední modul 3.4 Řízení projektu navazuje na modul předchozí a rozvíjí znalosti projektového řízení.

Součástí bloku je také rejstřík pojmů a závěrečný test, ve kterém si můžete ověřit nabyté vědomosti.

Kurz Manažer v sociálních službách vám přináší všechny výhody a metodické nástroje podporovaného e-learningu: interaktivní e-learningové kurzy doplňují průběžná cvičení, videa, audia a další osvědčené formy podporovaného samostudia. Zpětnou vazbu zajišťují webináře autorů kurzu, koordinátoři výuky a samozřejmě technická podpora. Kurz je zpřístupněn v unikátním LMS (learning management system), založeném na platformě Moodle, jehož přívětivé prostředí vám umožní snadnou orientaci v kurzech.

Součástí bloku je také rejstřík pojmů a závěrečný test, ve kterém si můžete ověřit nabyté vědomosti.

Co vám kurz přinese:

  • osvojíte/prohloubíte si své vědomosti v oblastech finančního a projektového řízení
  • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
  • budete schopni lépe podpořit své spolupracovníky v jejich každodenní práci a lépe reagovat na jejich potřeby i potřeby vlastního sociálního zařízení
  • po získání akreditace bfz můžete pokračovat v prezenční části kurzu, a získat tak certifikát pro absolvování celého modulu. Podklady pro prezenční výuku jsou také součástí modulu.

Délka studia:

  • Předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 4 hodiny na každý modul, celkem tedy 16 hodin a 16 hodin prezenční výuky. V celkové časové dotaci není zahrnuto absolvování závěrečného testu a zpětná vazba, tvořená evaluačním dotazníkem. 

Kurz je určený:

  • vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
  • sociálním pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci
  • zájemcům o nové postupy vzdělávání

Vstupní předpoklady:

  • předpokládané vzdělání: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Způsob zakončení studia:

  • závěrečný test

Reference

Individuální plánování, velká spokojenost s lektorkou i organizací kurzu
Eva Řezníčková
Domov u Spasitele, Frýdlant v Čechách
V prosinci jsem se zúčastnila kurzu Psychohygiena. Kurz byl příjemný, lektorka skvělá. Určitě jsem se dozvěděla několik užitečných rad a tipů, které se pokusím využít v praxi.
Ivana Pokorná
KOSTKA Krásná Lípa
Trénink paměti - naprostá spokojenost.
Jaroslava Valdmanová
Město Hartmanice
Využíváme Vaše kurzy často a vždy jsme zcela spokojeni.
NZDM Přízemí
Světlo Kadaň
Já jsem velice spokojená. Líbí se mi ,že přednášející uvádí i příklady z praxe, není to jenom čtení z prospektů, vždy je k tomu pěkný výklad. Školení, kterých jsem se zúčastnila mají "šťávu", není to nudné.
Daniela Hloušková
SOS -vesnička Doubí, K.Vary - ZDVOP
Lektorka super, skvělý přístup k výkladu, velká praktičnost. Prostory učebny při větším počtu účastníků stísněné.
Simona Peteříková
Pečovatelská služba Planá
Zúčastnil jsem se kurzu na téma Základy komunikace v týmu a týmové spolupráce. S kvalitou kurzu jsem spokojen, kurz byl veden na odborné úrovni a paní lektorka měla dobré odborné znalosti o daném tématu. Dozvěděl jsem se také mnoho zajímavých poznatků z praxe od ostatních účastníků kurzu. V budoucnu se určitě rád zúčastním dalšího kurzu v této organizaci.
Mgr. Michal Brezula
Denní a pobytové sociální služby, p.o., Česká Lípa
"S kurzem s názvem "Právo na přirozené riziko" jsem byla velice spokojená. Lektorka byla milá, dostala jsem vždy odpověď na své dotazy. Celkově organizace kurzu byla velice dobře zvládnuta, ráda v budoucnu opět nějaký kurz pořádaný bfz navštívím."
Bc. Petra Rozinajová
Agentura Pondělí z.s. (Rumburk)
Kurz - Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce: příjemná atmosféra kurzu, paní lektorka příjemná a hlavně empatická, pozitivně naladěná, optimistický přístup k různým krizovým situacím a jejich návrhu řešení. Organizace výborná. Děkujeme
Anděl Strážný, z.ú.
"Kurzy od Vaší společnosti, jsou velice hezké, praktické a velmi dobře uchopitelné. Rádi Vaše služby využíváme právě z tohoto důvodu."
Mgr. Radka Honzajková
Centrum pro zdravotně postižené ÚK, o.p.s.
Kurz byl velice dobře organizován. Oceňuji především lidský přístup a kurz formou společné diskuze.
Pavla Zenková
Déčko Liberec z.s.
"Kurz byl velmi naučný a hodně informací jsem si z kurzu odnesla..."
Lenka
Slunečnice DPS Driten
"Jak jsem uvedla v hodnotícím formuláři, byla jsem spokojena jak s formou, prostředím i prezentací."
Karina Sobotková
FOD
Kurz „Základy komunikace v týmu a týmová spolupráce“ byl velice zajímavý a přínosný. Není vůbec nic, co bych mohla vytknout.
Pavla Zenková
Déčko Liberec z.s.
"Příjemné prostředí, Příjemná lektorka, Informace dostačující, Dozvěděli jsme se vše, co jsme potřebovali vědět. Doporučuji."
Monika
Kurz ʺKonflikty- řešení a vyjednáváníʺ byl pro mě velmi přínosný. Lektorka přednášela atraktivní formou - střídala teorii s drobnými cvičeními a sledováním videí k tématu.
Bc. Petra Rozinajová
Agentura Pondělí z.s.- Rumburk
Byla jsem velice spokojena s kurzem Řešení konfliktů a vyjednávání. Uspořádání učebny je pohodlné a tudíž sledování kurzu bylo ničím nerušeno, paní lektorka je velice příjemná a stylem výuky a svou rétorikou umí hodně zaujmout a člověka tzv. vtáhne do probíraného programu......
Jana Steininger
Muži a Ženy o.p.s.
"Lektoři mají znalosti i v jiných oblastech a tyto znalosti různě propojují. Mají mnoho praktických příkladů s různými cílovými skupinami. Objevila jsem tyto kurzy teprve tento rok, ale jsem s nimi spokojená, pokud budou, tak je budu nadále navštěvovat v rámci akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky."
Bc. Pražáková Lucie
Sociální služby města Mimoň p.o.
Individuální plánování s uživatelem sociální služby. Jako vždy spokojenost s paní lektorkou Bc. Ivetou Malou. Vždy uvádí dobré případy z praxe a vše je o komunikaci mezi ostatními účastníky kurzu. Organizaci a prostředí taktéž hodnotíme kladně.
Helena Slaboňová, Iveta Šubrtová
Město Jablonné v Podještědí
Přednáška byla poučná a srozumitelná. Paní školitelka přednášela srozumitelně a ráda zodpověděla i dotazy na víc.
Věra Vrublová
DOMOV U SPASITELE
Všechny kurzy jsou super.
Ruschilová Pavlína
SNN Most
"Jsem spokojena se všemi kurzy které jsem dosud navštívila."
Pavlína Ruschilová
SNN Most
"S kurzem jsem byla spokojená, organizace výborná a lektorky kvalitní a příjemné."
Iva
Domov pro seniory
S kurzy jsem spokojená, se zaměřením kurzů, s organizací a nejvíce s lektory. Zatím jsem se setkala s příjemnými lektory, kteří dovedou posluchače zaujmout a sdělit jim spoustu nových informací pro naší práci v sociální oblasti. Pro mě jsou Vaše kurzy opravdu přínosem a doufám, že i v příštím roce si budu moci z daných témat vybrat a naše spolupráce bude pokračovat. Děkuji.
Jana Tryhubová
Diakonie Most
Všechny kurzy pořádané bfz, kterých jsem se účastnil byly na vysoké úrovni a profesionálně vedeny. Poslední kurz, který jsem absolvoval byl ʺŘešení konfliktů a vyjednáváníʺ, který lektoroval pan Mgr. Michal Tomčík, PhD. Na kurzu vedeným tímto lektorem jsem byl poprvé, ale jistě se rád účastním i případných dalších kurzů tohoto lektora.
Josef Med
"S průběhem kurzu jsem byla velice spokojená. Výuka byla zajímavá, přínosná a odborná. Lektoři byli lidé, kteří vědí, o čem mluví a vyznají se. Jejich hodiny jsou poučné."
Šárka Klímová
studentka
"S organizací kurzu jsem byla spokojená. Informace přišly včas. Prostředí bylo příjemné a občerstvení dostačující :-) Lektorka byla parádní, kurz byl výživný, akční."
Petra Prachařová
Dobrovolnické Centrum z.s.
Byl jsem velmi spokojený.
Tomáš
Světlo Kadaň z.s.
Prevence syndromu vyhoření - lektorka úžasná, srozumitelný výklad přizpůsobený potřebám pracovníků v pomáhajících profesích. Na počet 18 účastníků stísněný prostor přednáškové místnosti.
Raková Zdeňka, DiS.
Magistrát Města Chomutova
Jsem velmi spokojená.
Dita Wollenheitová
Město Hošťka
Myslím, že byl kurz v pěkných prostorách s velice sympatickou lektorkou. Byla jsem spokojena.
Markéta Pilařová
SSMCL
Přednáška srozumitelná, paní školitelka příjemná. Školení bylo přínosem. Ráda se opět při další školicí akci zúčastním.
Eva Králová
DOMOV U SPASITELE
"Kvalita kurzu je vždy na výborné úrovni a ráda je navštěvuji. Lektorky jsou velmi vstřícné a rady odpovídají na všechny dotazy. Opravdu se vždy ráda účastním."
Marcela Pečená
Obecní úřad - terénní pečovatelská služba
"Dobrý den, byla jsem velice spokojená. Kvalita kurzu, učebna i lektorky, hlavně pí. Prudká."
Jindřiška Lepičová
Domov pro seniory Na Pahorku Litoměřice
"Kursy hodnotím positivně, pomáhají mi otevřít dveře do problematiky soc.služby a načerpat poznatky které neznám i z jiných poskytovatelů soc. služeb."
Jiří Černý
Kolpingova rodina