bfz e-shop > E-learning > Manažer v sociálních službách > Manažer v sociálních službách – GDPR

Manažer v sociálních službách – GDPR

Popis kurzu:

Výukový modul GDPR je součástí obsáhlého kurzu Manažer v sociálních službách, jehož vznik je spolufinancovaný Evropskou unií. Modul GDPR je logickou součástí výukového bloku Základy českého práva. Dodržování ochrany osobních údajů je nepochybně jedním ze závažných témat chodu vašeho sociálního zařízení při styku s klienty. Modul vám zprostředkuje informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a adaptačními českými předpisy, mimo jiné také o dlouho očekávaném Zákonu o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb.
Datum Čas Místo Volná místa Cena    

Momentálně nejsou žádné volné termíny, zaslat poptávku na tento kurz.

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Manažer v sociálních službách
GDPR

Číslo projektu: Moderní vzdělávání / Moderne Ausbildung (MOPOV) 2017-1-CZ01-KA202-035472
erasmus loga

Výukový modul GDPR je součástí obsáhlého kurzu Manažer v sociálních službách, jehož vznik je spolufinancovaný Evropskou unií.

Modul GDPR je logickou součástí výukového bloku Základy českého práva. Dodržování ochrany osobních údajů je nepochybně jedním ze závažných témat chodu vašeho sociálního zařízení při styku s klienty. Modul vám zprostředkuje informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a adaptačními českými předpisy, mimo jiné také o dlouho očekávaném Zákonu o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb.

E-learningové kapitoly se věnují těmto tématům:

Obecné nařízení o OOÚ

Seznámíte se s Nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů a jeho dopady pro poskytovatele sociálních služeb, historií ochrany osobních údajů a základními pojmy. Na příkladech a přehledných grafikách se dozvíte, jak školit své zaměstnance. Kapitola je vytvořena přímo v upraveném moderním LMS (learning management systém) bfz. Kapitola je navíc doplněna aktivitami typu rešerše na internetu a odkazy na užitečné webové stránky. Průběh studia můžete ověřovat vloženými cvičeními.

Nejdůležitější pojmy

Kapitola Nejdůležitější pojmy je vytvořena v plně interaktivním nástroji Articulate Storyline. Na malém počtu plně interaktivních snímků budete sami moci rozhodovat o tom, které vědomosti si chcete prohloubit právě Vy, a to intuitivním kliknutím na vysvětlení jednotlivých pojmů. Kapitola shrnuje základní pojmy probírané v úvodu do modulu GDPR a rozvíjí je. Dozvíte se, co je osobní údaj, co jsou tzv. síťové identifikátory, prohloubíte si znalosti o užívání občanského průkazu a rodného čísla v kontaktu s klientem, objasníte si, co jsou údaje anonymní, zvláštní, kdo je správce osobních údajů a jejich zpracovatel. Kapitola je doprovázena průběžnými kvízy se zpětnou vazbou.

Zásady zpracování osobních údajů

Tato kapitola je věnována praktickým dopadům pro na vaši každodenní praxi. Seznámíte se zásadami transparentnosti, zásadou minimalizace, integrity a důvěrnosti a zásadou zákonitosti. Další část kapitoly je věnována důležitému souhlasu se zpracováním osobních údajů vašich klientů, plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, pojmům jako oprávněný a životně důležitý zájem, stejně jako výkonu veřejné moci v oblasti GDPR a dalším tématům. Kapitolu doprovází průběžná cvičení, ve kterých si můžete ověřovat pokrok studia.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Poslední e-learningová kapitola vás seznámí s rolí pověřence pro ochranu osobních údajů. Dozvíte se, kdy je nutné jmenovat pověřence, zda je pro vaši organizaci vhodnější jmenovat interního nebo externího pověřence, jaké je jeho postavení ve vaší organizaci, seznámíte se s jeho úkoly a dozvíte se, jaké požadavky jsou na pověřence pro ochranu osobních údajů kladeny. Závěrečná část je věnována kodexům chování a sankcím při porušení ochrany osobních údajů.

Při studiu můžete využít rejstřík a můžete si nabyté znalosti ověřit závěrečným testem.

Co vám tento modul přinese:

 • prohloubíte si znalosti ochrany osobních údajů a budete je moci srovnat s praxí ve vaší organizaci
 • setkáte se z příklady z praxe sociálních služeb
 • seznámíte se s novým adaptačním Zákonem o ochraně osobních údajů
 • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
 • budete schopni podpořit své spolupracovníky v jejich každodenní práci
 • po zvládnutí výuky budete schopni revidovat zavedená opatření na ochranu osobních údajů ve svém zařízení

Délka studia:

 • předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 4 hodiny
  (V celkové časové dotaci není zahrnuto absolvování závěrečného testu a zpětná vazba formou webinářů apod.)
 • modul GDPR bude zpřístupněn po dobu jednoho měsíce

Forma studia:

 • e-learning s podporou koordinátora vašeho samostudia, zpětnou vazbou ve virtuální učebně (interaktivní webinář) a technickou podporou

Způsob zakončení studia:

 • závěrečný test
  evaluační průzkum, v němž se vyjádříte anonymně k novým formám podporovaného samostudia

Kurz je určený:

 • vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • sociálním pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci
 • zájemcům o nové postupy vzdělávání

Vstupní předpoklady:

 • před zahájením kurzu obdržíte přístup do LMS a vstupní evaluační dotazník
 • předpokládané vzdělání: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Pojďte se s námi podílet na unikátním projektu Erasmus+ a prohlubte si své manažerské vědomosti v oblasti řízení sociálních služeb!

erasmus loga