Manažer v sociálních službách - celý kurz

Popis kurzu:

Kurz Manažer v sociálních službách si klade za cíl podpořit vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v jejich každodenní práci a vedení podřízených. Rozsáhlý kurz obsahuje celkem 15 výukových modulů ve třech ucelených blocích.

Momentálně nejsou žádné volné termíny, zaslat poptávku na tento kurz.

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Manažer v sociálních službách

Číslo projektu: Moderní vzdělávání / Moderne Ausbildung (MOPOV) 2017-1-CZ01-KA202-035472

erasmus loga

Kurz Manažer v sociálních službách si klade za cíl podpořit vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v jejich každodenní práci a vedení podřízených. Rozsáhlý kurz obsahuje celkem 15 výukových modulů ve třech ucelených blocích:

 1. Základy českého práva

1.1. Právo v praxi sociálního pracovníka

1.2. Pracovní právo

1.3. GDPR

1.4. Zákon o sociálních službách

 1. Personální řízení, lidská práva a etika, marketing

2.1. Lidská práva

2.2. Etika

2.3. Vedení a motivace zaměstnanců

2.4. Komunikace v týmu

2.5. Základy marketingu

2.6. Úvod do problematiky personálního řízení

2.7 Základní činnosti personálního řízení v organizaci

 1. Finanční a projektové řízení

3.1.Účetnictví

3.2. Systém financování sociálních služeb

3.3 Úvod do problematiky projektového řízení

3.4. Řízení projektu

Díky finanční podpoře programu Erasmus+ Evropskou unií nemá tento e-learningový kurz na českém vzdělávacím trhu obdobu.

Kurz Manažer v sociálních službách vám přináší všechny výhody a metodické nástroje podporovaného e-learningu: interaktivní e-learningové kurzy doplňují průběžná cvičení, videa, audia a další osvědčené formy podporovaného samostudia. Zpětnou vazbu zajišťují koordinátoři výuky, lektoři a samozřejmě technická podpora. Kurz je zpřístupněn v unikátním LMS (learning management system), založeném na platformě Moodle, jehož přívětivé prostředí vám umožní snadnou orientaci v kurzech. bfz bude jako autor tohoto kurzu žádat o akreditaci celého kurzu Manažer v sociálních službách a jeho jednotlivých bloků.

Pojďte si ověřit výhody interaktivního e-learningu zcela zdarma!

Co vám kurz přinese:

 • získáte nebo si prohloubíte znalosti vybraných oblastí řízení organizace poskytovatelů sociálních služeb
 • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
 • budete schopni lépe podpořit své spolupracovníky v jejich každodenní práci a lépe reagovat na jejich potřeby i potřeby vlastního sociálního zařízení
 • po získání akreditace bfz můžete pokračovat v prezenční části kurzu, a získat tak certifikát pro absolování celého modulu. Podklady pro prezenční výuku jsou také součástí každého modulu kurzu Manažer v sociálních službách.

Délka studia:

 • předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 4 hodiny na každý modul, celkem tedy 60 hodin. V celkové časové dotaci není zahrnuto absolvování závěrečného testu a zpětná vazba, tvořená evaluačním dotazníkem
 • Kurz Manažer v sociálních službách vám bude zpřístupněn po dobu jednoho měsíce, během kterého můžete vyzkoušet celý kurz, jeho jednotlivé bloky nebo moduly dle své volby.

Forma studia:

Kurz je určený:

 • vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • sociálním pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci
 • zájemcům o nové postupy vzdělávání

Vstupní předpoklady:

 • před zahájením kurzu obdržíte přístup do LMS a povinný vstupní evaluační dotazník
 • předpokládané vzdělání: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Způsob zakončení studia:

 • závěrečný test
 • povinný výstupní evaluační dotazník, v němž se anonymně vyjádříte k novým formám vzdělávání i jeho podpoře ze strany bfz

Pojďte se s námi podílet na unikátním projektu Erasmus+ a prohlubte si své manažerské vědomosti v oblasti řízení sociálních služeb!

erasmus loga