Operátor call centra - e-learning

Popis kurzu:

Kurz Operátor call centra byl vytvořen na základě velkého rozšíření tohoto povolání v rámci trhu práce ČR a předpokládané zvýšené poptávce po absolventech kurzu. Cílem kurzu je připravit účastníky na všechny situace každodenního výkonu profese a připravit je ke zkoušce podle kvalifikačních a hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací. Specifikem kurzu je absolvování kombinovaného studia: online výuky správného telefonování a prezenční výuky, která specifikuje konkrétní úkony pracovníka call centra. E-learningová část výuky, kterou vám představujeme, se zaměřuje na principy správného telefonování, uspořádání pracovního místa, použití správné techniky atd. Studium e-learningové části kurzu probíhá ve speciálně vybavených učebnách a kurzem účastníky doprovází koordinátor výuky.
Datum Čas Místo Volná místa Cena    
Datum
Na dotaz
Čas
Na dotaz
Místo
Online
Volná místa
Na dotaz
Cena
0 Kč
Více informací Mám zájem

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Operátor call centra

Číslo projektu: Moderní vzdělávání / Moderne Ausbildung (MOPOV) 2017-1-CZ01-KA202-035472erasmus loga

Kurz Operátor call centra je součástí rekvalifikačních kurzů projektu Moderní vzdělávání, spolufinancovaného Evropskou unií.

Kurz vychází z dlouholeté praxe bfz s prezenční výukou i ze zkušeností bfz s kombinováním prezenčních kurzů s online výukou, dokáže tedy efektivně propojit E-learning s prezenční částí tak, aby byl student připraven na složení zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací a jejich kvalifikačního a hodnotícího standardu.

E-learningová část kurzu je na více než 40 stranách zpracována v plně interaktivním prostředí autorského nástroje Articulate Storyline, umožňujícího účastníkům formu studia, která zprostředkovává potřebné informace v nejmodernějším e-learningovém prostředí.

Co vám tento kurz přinese:

 • v E-learningu získáte přehled o principech moderního telefonování
 • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
 • po získání akreditace bfz můžete pokračovat v prezenční části kurzu, a získat tak potvrzení o absolvování kurzu, které je předpokladem pro úspěšné složení zkoušky

Délka studia:

 • Předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 2 hodiny.
 • V celkové časové dotaci není zahrnuta prezenční část výuky či odborná praxe.
 • Kurz Operátor call centra vám bude zpřístupněn po dobu jednoho měsíce.

Forma studia:

Kurz je určený

Vstupní předpoklady:

 • před zahájením kurzu obdržíte přístup do LMS a povinný vstupní evaluační dotazník
 • kurz lze absolvovat pouze v učebnách bfz pod dohledem koordinátora výuky
 • předpokládané vzdělání: základní nebo vyšší

Způsob zakončení studia:

 • absolvování celého rozsahu E-learningového kurzu
 • povinný výstupní evaluační dotazník, v němž se anonymně vyjádříte k novým formám vzdělávání i jejich podpoře ze strany bfz

Pojďte se s námi podílet na unikátním projektu Erasmus+ a ověřte účinnost e-learningu také v oblasti rekvalifikačních kurzů!

erasmus loga

Reference

Kurz podvojného účetnictví, který jsem u vás absolvovala, byl pro mě obrovským přínosem. Hlavní zásluhu na tom měla lektorka, která naprosto perfektně, jasně a srozumitelně kurz vedla. Spokojená jsem byla i s celkovou organizací a jediné, co by se dalo vytknout, byly všude přítomné překážející kabely, když se začaly používat notebooky.
Hana
Úroveň kurzu je vynikající, přednášející umí velmi dobře látku vysvětlit a lehkou formou i naučit. Byla jsem překvapena materiály a servisem ze strany bfz, které nám studentům byly poskytnuty a dokonce i závěrečným občerstvením. Chci i touto formu ještě jednou poděkovat za péči, která se nám dostávala.
Jana Preissová
Kurz účetnictví byl opravdu poučující. Paní lektorka byla skvělá a vše vysvětlila tak, že to pochopil každý.
Marie Veverková
Účetnictví - organizace bez problémů; prostředí a zázemí hezké, čisté, moderní, klidné; technika moderní, v dobrém stavu; lektorka velmi šikovná, milá, vstřícná, profesionální, erudovaná; kurz veden dobře, systematicky, teorie i praxe (na PC), šíře tématu by zasloužila větší časovou dotaci.
Lucie H.
Kurzy Účetnictví a Mzdové účetnictví hodnotím velice kladně. Jejich absolvování mi umožnilo pracovat v oboru bez předchozí zkušenosti. Paní lektorka je zkušeným odborníkem i výborným pedagogem.
Hana Š.
A2-PORT, s.r.o.
Maximální spokojenost, kvalitní výuka a skvělá školitelka. Jedná se o kurz mzdového účetnictví vedený paní Terezií Špringlovou. Nemám co bych vytkla.
Monika
Kurz byl přínosný, lektorky super. Všichni jsme byli nadšeni. Kurz “Účetnictví s využitím výpočetní techniky”. Most.
Jana K.
Byla jsem velmi spokojena. Organizace na jedničku, lektorka na jedničku s hvězdičkou a učebna v pořádku.
Jitka F.