bfz e-shop > E-learning > Manažer v sociálních službách > Manažer v sociálních službách – Právo v praxi sociálního pracovníka

Manažer v sociálních službách – Právo v praxi sociálního pracovníka

Popis kurzu:

Výukový modul Právo v praxi sociálního pracovníka je součástí obsáhlého kurzu Manažer v sociálních službách, spolufinancovaného Evropskou unií. Zprostředkuje Vám základní informace o systému práva v České republice a právních předpisech, s nimiž se ve své praxi můžete setkávat. Ukazuje možnosti a postupy, řeší modelové situace, přináší postřehy a příklady z praxe sociálního pracovníka. Seznámíte se se systémem sociálního zabezpečení a základními informacemi z oblasti občanského a rodinného práva.
Datum Čas Místo Volná místa Cena    
Na dotaz Na dotaz e-learning Na dotaz 0,- Kč Více informací Chci termín

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Číslo projektu: Moderní vzdělávání / Moderne Ausbildung (MOPOV) 2017-1-CZ01-KA202-035472

erasmus loga

Výukový modul Právo v praxi sociálního pracovníka je součástí obsáhlého kurzu Manažer v sociálních službách, který je spolufinancovaný Evropskou unií.

Zprostředkuje Vám základní informace o systému práva v České republice a právních předpisech, s nimiž se ve své praxi můžete setkávat. Ukazuje možnosti a postupy, řeší modelové situace, přináší postřehy a příklady z praxe sociálního pracovníka. Seznámíte se se systémem sociálního zabezpečení a základními informacemi z oblasti občanského a rodinného práva.

E-learningové kapitoly se věnují těmto tématům:

Základní pojmy práva a Ústava ČR

Osvojíte si a zopakujete si základní terminologii českého práva. Tato kapitola zahrnuje e-learning vytvořený uživatelsky přívětivými nástroji adaptované platformy Moodle a je doplněn o cvičení a webově založené aktivity.

Občanský zákoník, dědické právo

Kapitola Občanský zákoník a dědické právo je vytvořena v plně interaktivním nástroji Articulate Storyline. Na malém rozsahu e-learningu budete sami moci rozhodovat o tom, které vědomosti si chcete prohloubit právě Vy, a to intuitivním kliknutím na vysvětlení jednotlivých pojmů. Kapitolu samozřejmě doprovází zpětná vazba ve formě kvízů. Ke každému kvízu obdržíte zpětnou vazbu. Interaktivní menu kapitoly Vám umožní kdykoli nahlédnout do obsahu, k obsahu se vracet a kvízy opakovat.

Exekuce, insolvence

Kapitola věnovaná exekucím a insolvenci Vám přiblíží aktuální téma české společnosti, s nímž se ve své práci s klienty sociálních služeb bezesporu setkáváte. Kromě běžného výkladu prokládaného cvičeními je tato kapitola doprovázena také podcasty Českého rozhlasu a dalšími interaktivními prvky. Dozvíte se, co je to exekuční titul, jak vysoká je odměna exekutora a seznámíte se s novelou Insolvenčního zákona.

Správní řád

Kapitola Správní řád Vás interaktivním způsobem provází stěžejním předpisem, kterým je zákon č. 500/2004 Sb. Seznámíte se se zásadami správního řádu, správním řízením, jeho zastavením, zrušením a správními orgány, které vydávají správní rozhodnutí. Výklad doprovází příklady z praxe, jakými jsou například příspěvky na péči. Tato kapitola uzavírá e-learningovou část modulu Exekuce a insolvence.

Při studiu můžete využít rejstřík a můžete si ověřit nabyté znalosti závěrečným testem.

Co vám tento modul přinese:

 • prohloubíte si znalosti českého práva
 • setkáte se z příklady z praxe sociálních služeb
 • v kapitole exekuce a insolvence budete moci reagovat na aktuální téma zadluženosti
 • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
 • budete schopni podpořit pracovníky ve vašem sociálním zařízení v jejich každodenní práci a lépe reagovat na jejich potřeby i potřeby vlastního sociálního zařízení.

Délka studia:

 • předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 4 hodiny V celkové časové dotaci není zahrnuto absolvování závěrečného testu a zpětná vazba formou webinářů apod.
 • modul Základy českého práva Vám bude zpřístupněn po dobu jednoho měsíce.

Forma studia:

 • e-learning s podporou koordinátora Vašeho samostudia, zpětnou vazbou ve virtuální učebně (interaktivní webinář) a technickou podporou

Způsob zakončení studia:

 • závěrečný test
 • evaluační průzkum, v němž se budete moci anonymně vyjádřit k novým formám podporovaného samostudia

Kurz je určený

 • vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • sociálním pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci
 • zájemcům o nové postupy vzdělávání

Vstupní předpoklady:

 • před zahájením kurzu obdržíte přístup do LMS a vstupní evaluační dotazník
 • předpokládané vzdělání: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Pojďte se s námi podílet na unikátním projektu Erasmus+ a prohlubte si své manažerské vědomosti v oblasti řízení sociálních služeb!

erasmus loga