Příprava pokrmů studené kuchyně

Popis kurzu:

Kurz je určen pro pracovníky v gastronomickém provozu a fyzické osoby splňující níže uvedené vstupní předpoklady, pro které je příprava pokrmů koníčkem nebo dalším krokem pro zdokonalení ve své profesi. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace, které po ukončení kurzu absolventi získají. Naučíte se navrhnout a zvolit vhodné studené pokrmy pro danou příležitost, zvolit pro ně vhodné suroviny i technologický postup. Budete umět připravit a esteticky upravit různé studené pokrmy pro běžné i slavnostní příležitosti. Osvojíte si i nové trendy z této oblasti.

Momentálně nejsou žádné volné termíny, zaslat poptávku na tento kurz.

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Příprava pokrmů studené kuchyně, 100 hodin

Číslo akreditace: MSMT-37605/2018-1/499

Popis kurzu:

Kurz je určen pro pracovníky v gastronomickém provozu a fyzické osoby splňující níže uvedené vstupní předpoklady, pro které je příprava pokrmů koníčkem nebo dalším krokem pro zdokonalení ve své profesi. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace, které po ukončení kurzu absolventi získají. Naučíte se navrhnout a zvolit vhodné studené pokrmy pro danou příležitost, zvolit pro ně vhodné suroviny i technologický postup. Budete umět připravit a esteticky upravit různé studené pokrmy pro běžné i slavnostní příležitosti. Osvojíte si i nové trendy z této oblasti.

Co mi kurz přinese:

 • Naučíte se zvolit postup práce, potřebné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů.
 • Budete umět připravit suroviny pro výrobu jídel.
 • Naučíte se připravit produkty běžné studené kuchyně.
 • Budete umět zpracovat a upravovat polotovary.
 • Naučíte se nakládat s inventářem.
 • Osvojíte si formy skladování potravin a nápojů podle hygienických předpisů.
 • Naučíte se obsluhovat technologická zařízení v provozu.
 • Budete mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Délka: 24 hodin teoretické výuky a 76 hodin odborné praxe.

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška před autorizovanou osobou v rozsahu 5 - 7 hodin

Komu je kurz určený:

 • Fyzickým osobám splňující vstupní předpoklady
 • Pracovníkům v gastronomickém provozu
 • Pro všechny, pro něž je příprava pokrmů koníčkem nebo dalším krokem ve své profesi

Vstupní předpoklady: nižší než ukončené střední vzdělání, minimální věk 16 let, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství

Program nebo obsah:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
 • Přejímka potravinářských surovin
 • Příprava surovin pro výrobu jídel
 • Příprav produktů běžné studené kuchyně
 • Příprava a estetická úprava studených pokrmů pro slavnostní příležitosti
 • Zpracování a úprava polotovarů
 • Nakládání s inventářem
 • Skladování potravinářských surovin
 • Obsluha technologických zařízení v provozu
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
 • Organizování práce v gastronomickém provozu

Reference

Účetnictví - organizace bez problémů; prostředí a zázemí hezké, čisté, moderní, klidné; technika moderní, v dobrém stavu; lektorka velmi šikovná, milá, vstřícná, profesionální, erudovaná; kurz veden dobře, systematicky, teorie i praxe (na PC), šíře tématu by zasloužila větší časovou dotaci.
Lucie H.
Kurz účetnictví byl opravdu poučující. Paní lektorka byla skvělá a vše vysvětlila tak, že to pochopil každý.
Marie Veverková
Úroveň kurzu je vynikající, přednášející umí velmi dobře látku vysvětlit a lehkou formou i naučit. Byla jsem překvapena materiály a servisem ze strany bfz, které nám studentům byly poskytnuty a dokonce i závěrečným občerstvením. Chci i touto formu ještě jednou poděkovat za péči, která se nám dostávala.
Jana Preissová
Kurz byl přínosný, lektorky super. Všichni jsme byli nadšeni. Kurz “Účetnictví s využitím výpočetní techniky”. Most.
Jana K.
Byla jsem velmi spokojena. Organizace na jedničku, lektorka na jedničku s hvězdičkou a učebna v pořádku.
Jitka F.
Kurz podvojného účetnictví, který jsem u vás absolvovala, byl pro mě obrovským přínosem. Hlavní zásluhu na tom měla lektorka, která naprosto perfektně, jasně a srozumitelně kurz vedla. Spokojená jsem byla i s celkovou organizací a jediné, co by se dalo vytknout, byly všude přítomné překážející kabely, když se začaly používat notebooky.
Hana
Kurzy Účetnictví a Mzdové účetnictví hodnotím velice kladně. Jejich absolvování mi umožnilo pracovat v oboru bez předchozí zkušenosti. Paní lektorka je zkušeným odborníkem i výborným pedagogem.
Hana Š.
A2-PORT, s.r.o.
Maximální spokojenost, kvalitní výuka a skvělá školitelka. Jedná se o kurz mzdového účetnictví vedený paní Terezií Špringlovou. Nemám co bych vytkla.
Monika