bfz e-shop > Další vzdělávání pedagogických pracovníků > Neakreditované kurzy > Projektové řízení – Úvod do metodiky Prince 2

Projektové řízení – Úvod do metodiky Prince 2

Popis kurzu:

Cílem kurzu je seznámení s technikami projektového řízení a dovednostmi, které posluchačům umožní tyto techniky zvládat v praktickém životě. Umožní účastníkům porozumět základním principům řízení projektů, jak sestavit projektový tým a řídit projekt, kde a jakým způsobem hledat rizika projektu a jak je vyhodnocovat. Kurz je zaměřen i na to, jak stanovit pravidla pro řízení projektu včetně dodržení nákladů na projekt. Díky kurzu se jeho účastníci naučí vyvarovat nejčastějších chyb a na modelovém příkladu si sami vyzkouší všechny konkrétní kroky projektového řízení.
Datum Čas Místo Volná místa Cena    

Momentálně nejsou žádné volné termíny, zaslat poptávku na tento kurz.

Dodavatel: bfz-vzdělávací akademie s.r.o., společnost je plátce DPH. Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Popis kurzu

Projektové řízení – Úvod do metodiky Prince 2

Číslo akreditace: neakreditované

Popis kurzu:

Cílem kurzu je seznámení s technikami projektového řízení a dovednostmi, které posluchačům umožní tyto techniky zvládat v praktickém životě. Umožní účastníkům porozumět základním principům řízení projektů, jak sestavit projektový tým a řídit projekt, kde a jakým způsobem hledat rizika projektu a jak je vyhodnocovat. Kurz je zaměřen i na to, jak stanovit pravidla pro řízení projektu včetně dodržení nákladů na projekt. Díky kurzu se jeho účastníci naučí vyvarovat nejčastějších chyb a na modelovém příkladu si sami vyzkouší všechny konkrétní kroky projektového řízení.

 

Co mi kurz přinese (Cíle kurzu):

 • Porozumíte rozdílu mezi účelem a cílem projektu.
 • Pochopíte rozdělení dílčích výstupů z projektu představujících dílčí dodávky projektu.
 • Naučíte se pracovat s objektivně ověřitelnými ukazateli na ohodnocení průběhu projektu.
 • Naučíte se díky nim měřit odchylky od plánu a stanovit klíčové ukazatele pro celý projekt.
 • Vyzkoušíte si práci s riziky projektu: identifikaci, specifikaci, analýzu a zvládnutí rizik.
 • Zjistíte, jakých chyb se při sestavování projektového plánu lidé nejčastěji dopouští.
 • Získáte doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat
 • Naučíte se způsoby, jak pracovat s odchylkami projektu, které se objeví v průběhu procesu.

Délka: Kurz zahrnuje 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti s přípravou a řízením projektů.
 • Kurz je určen i úplným začátečníkům.
 • Všem, kteří mají o toto téma zájem.

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Stanovení definice projektu, co projekt je a co projekt není, základní aspekty a charakteristiky projektu
 • Vnější a vnitřní svět projektu, rozdíl mezi vnitřním a vnějším světem, jak hledat, kde leží cíl projektu
 • Základní fáze projektu a projektového řízení, Demingova smyčka řízení, kritická místa projektu, projektový tým a jeho sestavení, odpovědnosti projektového týmu, hlavní řídící orgán projektu
 • Hlavní zásady řízení projektu: jak zachytit odchylku, jak odchylku vyhodnotit, jak postupovat na odstranění odchylky
 • Proces řízení projektu, rozhodovací proces a realizační proces, jako základní součásti projektového řízení, jejich fáze a jejich návaznosti
 • Proces řízení projektu a jeho skupiny činností:
  • Sestavení týmu
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Stanovení systému kontrol (co budeme kontrolovat a jak často)
  • Rozhodování a realizace nápravných opatření
  • Změny v projektové dokumentaci (v případě potřeby)
  • Komunikace s dodavateli
  • Komunikace se zájmovými skupinami
  • Vyhodnocování rizik projektu vzniklých v průběhu realizace
  • Publicita projektu
 • Vybraný typ řízení projektu, průchod projektovými procesy na modelovém příkladu, kde si účastníci sami vyzkouší:
  • Stanovení konkrétních cílů projektu
  • Zjištění poměru nákladů projektu k očekávaným výsledkům
  • Stanovení indikátorů projektu: Objektivně ověřitelných ukazatelů, prostředků jak budou tyto ukazatele ověřovány, stanovení předpokladů pro zdárný průběh projektu, resp. rizik, které budou bránit úspěšnému průběhu projektu
  • Hierarchie projektových cílů a stanovení odpovídající úrovně projektu
  • Rozdělení odpovědností v projektu
  • Shrnutí všech aktivit, které potřebujeme pro úspěšnou realizaci projektu
  • Výstupy projektu, dokumentace projektu, rozpočet projektu, harmonogram projektu