bfz e-shop > E-learning > Manažer v sociálních službách > Manažer v sociálních službách – Základy českého práva (celý blok)

Manažer v sociálních službách – Základy českého práva (celý blok)

Popis kurzu:

Kurz Manažer v sociálních službách si klade za cíl podpořit vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v jejich každodenní práci a vedení podřízených. Rozsáhlý kurz obsahuje celkem 15 výukových modulů ve třech ucelených blocích: Základy českého práva, Personální řízení a Finanční řízení. Díky finanční podpoře programu Erasmus+ Evropskou unií nemá tento e-learningový kurz na českém vzdělávacím trhu obdoby. Kurz Manažer v sociálních službách vám přináší všechny výhody a metodické nástroje podporovaného e-learningu: interaktivní e-learningové kurzy doplňují průběžná cvičení, videa, audia a další osvědčené formy podporovaného samostudia. Zpětnou vazbu vám zajistí webináře autorů kurzu, studiem vás budou doprovázet koordinátoři výuky a k dispozici máte samozřejmě nepřetržitou technickou podporu. Kurz je zpřístupněn v unikátním LMS (learning management system), založeném na platformě Moodle, jehož přívětivé uživatelské prostředí vám umožní snadnou orientaci v kurzech.
Datum Čas Místo Volná místa Cena    
Na dotaz Na dotaz e-learning Na dotaz 0,- Kč Více informací Chci termín

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Číslo projektu: Moderní vzdělávání / Moderne Ausbildung (MOPOV) 2017-1-CZ01-KA202-035472

erasmus loga

Kurz Manažer v sociálních službách si klade za cíl podpořit vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v jejich každodenní práci a vedení podřízených. Rozsáhlý kurz obsahuje celkem 15 výukových modulů ve třech ucelených blocích: Základy českého práva, Personální řízení a Finanční řízení. Díky finanční podpoře programu Erasmus+ Evropskou unií nemá tento e-learningový kurz na českém vzdělávacím trhu obdobu.

Kurz Manažer v sociálních službách vám přináší všechny výhody a metodické nástroje podporovaného e-learningu: interaktivní e-learningové kurzy doplňují průběžná cvičení, videa, audia a další osvědčené formy podporovaného samostudia. Zpětnou vazbu zajišťují webináře autorů kurzu, koordinátoři výuky a samozřejmě technická podpora. Kurz je zpřístupněn v unikátním LMS (learning management system), založeném na platformě Moodle, jehož přívětivé prostředí vám umožní snadnou orientaci v kurzech.

Pojďte si ověřit výhody interaktivního e-learningu zcela zdarma!

Základy českého práva je prvním ze tří ucelených výukových bloků kurzu Manažer v sociálních službách.

Obsahuje 4 moduly:

 • Právo v praxi sociálního pracovníka
 • Pracovní právo
 • GDPR
 • Zákon o sociálních službách

Součástí bloku je také rejstřík pojmů a závěrečný test, ve kterém si můžete ověřit nabyté vědomosti

Co vám kurz přinese:

 • prohloubíte si znalosti vybraných oblastí českého práva
 • vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
 • budete schopni lépe podpořit své spolupracovníky v jejich každodenní práci a lépe reagovat na jejich potřeby i potřeby vlastního sociálního zařízení

Délka studia:

 • předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 4 hodiny na každý modul, celkem tedy 16 hodin. V celkové časové dotaci není zahrnuto absolvování závěrečného testu a zpětná vazba, tvořená evaluačním dotazníkem
 • výukový blok Základy českého práva vám bude zpřístupněn po dobu jednoho měsíce.

Forma studia:

 • E-learning s podporou koordinátora vašeho samostudia, zpětnou vazbou ve virtuální učebně (interaktivní webinář) a technickou podporou.

Způsob zakončení studia:

 • závěrečný test
 • evaluační dotazník, v němž se anonymně vyjádříte k novým formám vzdělávání i jeho podpoře ze strany bfz

Kurz je určený

 • vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • sociálním pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci
 • zájemcům o nové postupy vzdělávání

Vstupní předpoklady:

 • před zahájením kurzu obdržíte přístup do LMS a vstupní evaluační dotazník
 • předpokládané vzdělání: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Pojďte se s námi podílet na unikátním projektu Erasmus+ a prohlubte si své manažerské vědomosti v oblasti řízení sociálních služeb!

erasmus loga