Základy podnikání - online

Popis kurzu:

Kurz je určen fyzickým osobám, připravujícím se na zahájení podnikatelské činnosti. Obsahem kurzu jsou základní povinnosti podnikatele, právní normy v podnikání, marketing, finanční zdroje pro podnikání, daňová problematika, sociální a zdravotní pojištění, základy účetnictví, personalistika, pojištění podnikatelských rizik, psychologie v podnikání, počítač v praxi podnikatele, struktura podnikatelského plánu a jeho sestavení, administrativa na začátku podnikání.
Datum Čas Místo Volná místa Cena    
Datum
3.10.2022
Čas
8:00
Místo
Online
Volná místa
15
Cena
16 700 Kč
Více informací Objednat

Dodavatel: bfz o.p.s., společnost není plátce DPH.

Popis kurzu

Základy podnikání - online

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Virtuální učebna bude přístupná 1 hodinu před zahájením vysílání. Můžete si vyzkoušet funkci všech potřebných nástrojů (mikrofon, sluchátka, kamera, chat).

Do objednávky v poznámce - nezobrazí se na faktuře napište jednotlivé emailové adresy ke každému přihlášenému účastníkovi.

Technická podpora:

Eduard Gratzl
Online learning specilist, LMS support,
Mobil: +420 702 513 516
E-mail: eduard.gratzl@bfz.cz

Pozvánku do virtuální učebny a prezentaci obdržíte v samostatném emailu.


Co budete potřebovat:

Potřebovat budete v každém případě:

 • Pevný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon (některé funkce budou omezeny)
 • Prohlížeč Google Chrome nebo Mozila Firefox
 • Pohodlnou židli nebo křeslo doma nebo v kanceláři
 • Kapku ticha (pokud nebudete používat headset, zajistěte klid ve vaší místnost – děti, televize, zvířata, kolegové – jinak vše uslyší ostatní účastníci)
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu
  • Stahování (download) optimálně 4 Mbits a více
  • Nahrávání (upload)
  • Min. 0,5 Mbps – pouze pro sledování webináře
  • Min. 2 Mbps – při použití vašeho mikrofonu a kamery
  • Zde můžete vyzkoušet rychlost internetového připojení: https://rychlost.cz/

Volitelně:

 • Chcete-li se zúčastnit živé diskuse s lektorem
  • Mikrofon nebo ještě lépe sluchátka s mikrofonem (headset)
 • Chcete-li se stát naplno součástí virtuální online třídy
  • Webovou kameru externí nebo zabudovanou

Kurz je určen fyzickým osobám, připravujícím se na zahájení podnikatelské činnosti . Obsahem kurzu jsou základní povinnosti podnikatele, právní normy v podnikání, marketing, finanční zdroje pro podnikání, daňová problematika, sociální a zdravotní pojištění, základy účetnictví, personalistika, pojištění podnikatelských rizik, psychologie v podnikání, počítač v praxi podnikatele, struktura podnikatelského plánu a jeho sestavení, administrativa na začátku podnikání.

Co mi kurz přinese:

 • Získáte informace o základních povinnostech podnikatele.
 • Získáte informace o právních normách týkajících se podnikání i základech marketingu. Získáte informace o finančních zdrojích pro podnikání i o daňové problematice.
 • Získáte informace o sociálním a zdravotním pojištění, základech účetnictví a personalistice.
  Seznámíte se s psychickými úskalími v podnikání.
 • Naučíte se používat PC v praxi podnikatele a zpracovat podnikatelský plán.
 • Dozvíte se, jaké jsou třeba formuláře používané při zahájení podnikání.

Délka: 60 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: online

Způsob ukončení studia: Zpracování podnikatelského plánu

Komu je kurz určený:

 • Fyzickým osobám

Vstupní předpoklady: základní vzdělání

Program nebo obsah:

 • jak založit s.r.o.
 • podnikání fyzických osob živnostenské a neživnostenské podnikání, rozdělení živností
  jak získat živnostenské oprávnění, nahlášení provozovny, odpovědný zástupce
  financování podnikání, podnikatelský plán, stanovení ceny výrobku (služby)
 • začátky podnikání – placení záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
  registrace k daním – daň z příjmů, daň silniční, daň z přidané hodnoty
 • EET, daňové doklady, fakturace
 • daňová evidence vs. vedení účetnictví, stanovení základu daně, uznatelné výdaje, majetek,
 • archivace dokumentů
 • zaměstnávání osob, zákoník práce, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, povinnosti zaměstnavatele, mzdové odvody
 • spolupracující osoba
 • pojištění podnikatelských rizik, ručení
 • datová schránka
 • využití výpočetní techniky v podnikání – MS Word, Excel, PowerPoint
 • praktická část – porovnání daňové povinnosti při využití výdajového paušálu a skutečných výdajů, výpočet doplatku na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, vytvoření daňového dokladu (faktury), výpočet čisté mzdy a mzdových nákladů, princip výpočtu DPH
 • podnikání právnických osob
 • rozdělení obchodních společností – s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstvo
 • výhody a nevýhody oproti FO
 • postavení společníka v s.r.o.